Merkel zavádzala národ, lebo IW-štúdia tvrdí: Utečenci, ktorí sú v Nemecku, ekonomike nepomôžu

23.11.2018 22:51

Nemecko trpí čoraz viac na nedostatok kvalifikovaných pracovných síl. Kancelárka tvrdila pred dvoma rokmi so sebavedomým úsmevom, že tento problém veľmi rýchlo „vyriešia“ prichádzajúci utečenci a aj preto ich treba prijímať v čo najväčšom množstve. Tvrdila, že veľká väčšina z nich sú mladí, vzdelaní, dynamickí, kvalifikovaní, zdraví a po práci túžiaci muži.

Experti pre nemecký pracovný trh však teraz tvrdia niečo celkom iné – predtým ale zbabelo mlčali a aplaudovali Merkel. Vtedy ešte kancelárka ovládala svojou propagandou ohľadne utečeneckej politiky veľkú časť nemeckého národa. A tak až, keď sa jej kormidlo jej metodiky v tejto veci už očividne celkom vymklo z rúk, tak nabrali aj odborníci z Inštitútu IW odvahu. Podľa nich chýba veľkej väčšine utečencov to najdôležitejšie – vzdelanie a odborná kvalifikácia.

Ich vzdelanie a ich prípadná odborná kvalifikácia – ktorú z nich však má len mizivé percento – nie sú ale kompatibilné s požiadavkami veľmi náročného pracovného trhu v Nemecku.

To dokumentuje štúdia IW – Inštitútu nemeckej ekonomiky. Inštitút požiadal kancelárku, aby sa v tejto veci orientovala na Kanadu. Preto naliehal na ňu, aby sa zasadila o zavedenie moderného imigračného zákona, ktorý by zabezpečil prísne regulovanú imigráciu.

Riaditeľ IW inštitútu, Michael Hüther žiadal, aby sa kancelárka postarala o to, aby bol pre utečencov zavedený bodovací systém podľa kanadského vzoru, aby tak odborne kvalifikovaní utečenci mohli prísť ľahšie a nebyrokratickejšie do Nemecka. A len tí, ktorí dosiahnu stanovený počet bodov.

Medzi utečencami, ktorí prišli do Nemecka je podľa IW inštitútu len asi 4 až 5 percent osôb, ktoré by odborne vyhovovali nemeckému pracovnému trhu. Z utečencov, ktorí sú v Nemecku, je len 25 percent osôb, ktoré navštevovali základnú školu aspoň štyri roky. Merkel do dnešného dňa nedala zaviesť odporúčaný bodový systém a ani sa nikdy k nemu nevyjadrila.

Kancelárka verejnosť buď úmyseľne, alebo v čase svojho vyhlásenia nevedome, klamala a zavádzala. Teraz to už ale dlhšiu dobu vie, napriek tomu sa verejne nikde nekorigovala a neospravedlnila za nepravdivú výpoveď o kvalifikácii utečencov, ktorá bude v konečnom efekte stáť Nemecko vela miliard eur.

Celkom podľa motta: Úžitok minimálny – výdavky mnohonásobne veľké.