Meč, starý 3 500 rokov, slúžil neznalému sedliakovi ako závora na bránu

13.12.2014 13:31

V roku 2002 vykopal istý anglický sedliak v blízkosti obce East Rudham v Norfolku, celkom náhodne, pri prácach na poli, pokrivený objekt z bronzu. Nerobil si ani najmenšie myšlienky o pôvode predmetu a vzal si ho domov, lebo si myslel, že ho  bude môcť použiť na niečo praktické. 

Hneď na druhý deň ho napadlo, že ho môže upotrebiť na dverách starej stodoly, ako závoru. Potom mu starý bronzový predmet takto slúžil dvanásť rokov. Jedného dňa, keď vymieňal už značne poškodené dvere stodoly a pomáhal mu pritom sused,  tak chcel bronzový predmet vyhodiť do odpadu. Našťastie si ho jeho sused začal prezerať a mu v tom zabránil. Odporučil mu, aby ho dal preskúmať odborníkovi, lebo že môže byť prastarý. 

Sedliak na jeho radu navštívil Dr. Tima Pestella, hlavného kurátora Castle Museum v Norwichi. Ten po krátkej analýze predmetu hneď zistil, že išlo o starý bronzový meč. Bol trikrát taký dlhý ako bežná dýka a bol 3 500 rokov starý. Bol neobyčajnou vzácnosťou. Jeho veľká hodnota pozostávala v tom, že nebol zbraňou, pretože nebol brúsený a okrem toho bol pre boj , svojou váhou okolo dvoch kilogramov, pre tento účel aj priťažký a nemal ani rukoväť. 

Experti sú si istí, že išlo o ceremoniálny objekt, ktorý slúžil ako obetný dar pre bohov.

Ide o veľmi vzácny nález a možno ho obdivovať v múzeu v Norwichi.