May zbavila filozofa Scrutona verejnej funkcie za kritiku Sorosa a islamu! Povedal „nebezpečnú“ pravdu

12.04.2019 23:08

Kritický konzervatívny britský filozof a publicista Roger Scruton sa stal ďalšou prominentnou obeťou tzv. politickej korektnosti. Neurobil nič zlého ani protizákonného, len si dovolil  v magazíne New Statesman tematizovať zákernosť výrazu islamofóbia a jeho zneužívanie a kriticky analyzovať aktivity George Sorosa, o ktorom je len málo ľuďom známe, že má v Maďarsku vlastné „kráľovstvo“.

A to bolo natoľko „nebezpečné a nekorektné“, že bol pozbavený funkcie predsedu komisie Building Better, Building Beautiful.  

O výraze islamofóbia povedal, že ho vytvorilo Moslimské bratstvo preto, aby bolo možné tvrdiť o každom, kto vyjadril čo len najmenšiu kritiku na islam, že trpí na chorobnú islamofóbiu.

Fakt je, že Scruton má pravdu – tento pojem vznikol koncom minulého storočia v USA ako súčasť islamskej ideológie, ktorú formuloval International Institute for Islamic Thought, ktorý bol významnou organizáciou ako súčasť Moslimského bratstva a odvtedy sa udomácnil v západnom svete, kde je obľúbenou ideologickou frázou tých európskych politikov, ktorí podporujú islamizáciu Európy.

Už toto Scrutonove tvrdenie vyvolalo nevôľu britskej premiérky May.

Napokon to Scruton v jej očiach extrémne prehnal, keď obvinil Sorosa, že hoci nikým nebol zvolený a ani nikým o to požiadaný, šíri v Európe svoj silný politický vplyv a ktorý vlastní v Maďarsku vlastnú „ríšu“, čo je pre Maďarov mimoriadne znepokojujúce v súvislosti s inváziou  početných veľkých moslimských etník z Blízkeho Východu.

Len niekoľko hodín po publikovaní Scrutonovho rozhovoru v zmiernenom magazíne, May zatelefonovala osobne – ako uviedol MailOnline – na príslušne miesto a dala príkaz na jeho odvolanie.

Vládny hovorca premiérky May oficiálne oznámil: „Profesor sir Roger Scruton bol po svojich neakceptovateľných komentároch s okamžitou platnosťou odvolaný z pozície predsedu Building Better Building Beautiful Commission. Jeho komentáre a výpovede sú plné urážok a osočovaní.“

Toto je ukážkový príklad toho, čo robí „ukážková“ britská „demokracia“ s ľuďmi, ktorí sa vecne a argumentatívne postavia proti jej diktátu.

Samozrejme, robia to aj iné európske „demokratické“ diktatúry, napr. nemecká i francúzska.