Mars vznikol podstatne rýchlejšie ako Zem

24.02.2018 10:47

To, že naše Slnko vzniklo o niečo  skôr ako jeho planéty by malo byť jasné každému. Jeho vek je približne  4,6 miliard rokov. 

 V tom čase okolo Slnka, rotoval obrovský kotúč o priemere 1 až 1,5 svetelných rokov. Pozostával z plynov a z kozmického prachu.

Potom po približne 100 miliónov rokov sa začali vplyvom gravitačných síl postupne zhlukovať mikročastice tejto hmoty a vytvárali sa väčšie a väčšie konglomeráty hmoty o veľkosti  jedného až sto kilometrov.

A z niekoľkých z nich sa v priebehu miliónov rokov vytvorili aj dnešné kamenné planéty (Zem a jej podobné planéty).

Analýzy meteoritov ukázali,že Mars nazhromaždil svoju konečnú masu oveľa rýchlejšie ako Zem. Bolo to najmä preto, lebo je podstatne menší ako Zem. Nezodpovedanou ostáva ale otázka, prečo sa uspokojil s takým malým sústom a prečo nerástol ďalej. Pravdepodobne to súvisí s tým, že vznikal na inom mieste ako Zem.

Vedci zistili, že Zemi to trvalo 50 až 100 miliónov rokov, kým dosiahla svoju konečnú veľkosť – naproti tomu Marsu to trvalo len  2 až 4 milióny rokov.

Mars má pri veľkosti 6790  kilometrov len 10 percent z hmoty Zeme. Gravitačné zrýchlenie je na Marse 3, 71 metrov za sekundu na druhú, na Zemi 9, 81.