Málo známe fakty o fenoméne hudby

16.02.2015 19:35


Ľudia poznali hudbu už v dobe kamennej. Najstarší hudobný nástroj, ktorý bol najdený, je starý viac ako 35 000 rokov. Je to flauta z kosti, najdená v nemeckom meste Ulme. Vedci sa domnievajú, že spev ľudia poznali už veľmi dávno a že už v praveku si pospevovali.  Spievali všetci spoločne a tým vznikal pocit spolupatričnosti a súdržnosti skupiny a či kmeňa, v ktorom žili. Vedci sú presvedčení aj o tom, že spev vznikol skôr ako reč. Jeden z ich argumentov tejto tézy, je poznatok, že malé detí vedia skôsr spievať ako hovoriť.
V mozgu neexistuje žiadne hudobné centrum. Keď mozog zachytáva zvukové vlny, či už ako hlasy, alebo ako hudbu, tak sú aktivované viaceré areály mozgu. Kto hudbu a rytmus vníma bez akéhokoľvek náznaku emocionality, tak trpí na anhedóniu - neschopnosť prežívať radosť a veselosť.
Kto ovláda hru na nejaký hudobný nástroj, tak dodatočne zlepšuje svoju pamäť, empatiu a inteligenciu. Ktoré tóny sú pre nás príjemné a ktoré nie, to závisí od toho, v akej kultúre sme vyrastali. Čínske alebo arabské melódie znejú len pre naše európske uši cudzo a prípadne aj nepríjemne.
Všade na svete existujú pesničky pre malé deti - uspávanky. Pri nich ľahšie zaspávajú, a to preto, lebo ich tóny znižujú u nich hladinu stresových hormónov.
Ľudské ucho je schopné v rozsahu jednej oktávy (osem rôzne vysokých tónov) rozoznať okolo 200 medzitónov.
Pacienti, ktorí utrpeli mozgovú porážku alebo infarkt, tak sa podstatne rýchlejšie zotavujú, ak pravidelne počúvajú svoje obľúbené melódie
.