Majstrovské dielo starorímskej stavebnej architektúry: Pantheon

09.09.2020 23:45

Najlepšie zachovanou a zároveň aj najznámejšou starorímskou stavbou v Ríme je Pantheon. Možno ju obdivovať na námestí Piazza della Rotonda.

Dal ju postaviť (v rokoch 27 – 25 p.n.l.) Agrippa po svojom víťazstve pri Actiume na počesť svojho priateľa a žičlivca, cisára Augusta.

Pantheon je grécke slovo a znamená „všetci bohovia“. Takže Pantheon bol svätyňou pravdepodobne všetkých bohov, alebo v každom prípade aspoň mnohých a či viacerých.

Ale k absolútnej dokonalosti bol Pantheon prebudovaný až za cisára Hadriana (vládol 117-138). Dôvodom bolo to, že do neho v roku 110 udrel blesk a zčasti vyhorel.

V roku 608 daroval tento „pohanský chrám“ byzantský cisár Fokas pápežovi Bonifácovi IV., ktorý dal Pantheon prebudovať na kresťanský kostol.

Bol zasvätený Matke Božej a martýrom a dostal nový názov – Sancta Maria ad Martyres. To bolo jeho veľkým šťastím, lebo ako kostol sa Pantheon mohol zachovať až do súčasnosti v skvelom stave a neporušený.

Po tom ako cisár Konštantín Veľký povýšil kresťanstvo v 4. storočí na štátnu relígiu, tak prišlo k ničeniu mnohých starých „pohanských“ kultových stavieb. Pápež Bonifác inicioval zbierku telesných pozostatkov bezmenných martýrov a dal ich umiestniť do kostola Sancta Maria ad Martyres.

Chodilo sa k nim modliť mnoho veriacich, až sa z toho napokon vyvinul veľký kult a v roku 825 z neho vzikol dôležitý kresťanský sviatok Všechsvätých.

Pantheon podnietil v priebehu stáročí mnoho skvelých architektov, aby ho na rôznych miestach v Európe napodobnili.

Najmä jeho charakteristická kopula, spolu s portikusom sa stali v Európe veľkou architektonickou módou.

Stali sa súčasťou napr. stavby Villa La Rotonda pri meste Vicenza v 17. storočí.  Sú zabudované i do katolíckeho kostola St. Stephan v Karlsruhe, postavenom v 18. storočí. Aj kopula Baziliky svätého Petra vo Vatikáne, navrhnutá Michelangelom, je podobná kopule Pantheonu.

Až do roku 1913 bola kopula Pantheonu najväčšou kopulou na svete.

Od 16. storočia sa nechávali v Pantheone pochovávať významné osobnosti Talianska – napr. skvelý umelec Raffael, ktorý zomrel ako 37 ročný v roku 1520 v Ríme. Pochovaní sú tam aj príslušníci talianskej královskej rodiny, ako kráľ Vittorio Emanuele II., ktorý skonal v roku 1878. Je tam uložený aj Umberto I., zavraždený v roku 1900.

Na záver ešte toľko, že Pantheon sa časom vyvinul k symbolu a či k architektonickej predlohe pre stavby veľkých kultových hrobiek významných osobností a pre stavby kultových budov.

Najznámejším príkladom je Pantheon v Paríži, ktorý bol počas Francúzskej revolúcie vyhlásený Narodným Zhromaždením za kultové miesto spomienok na najslávnejšie francúzske osobnosti.