Mainstream mlčí: Do 99 percent korona mŕtvych v Itálii boli predtým veľmi chorí

24.03.2020 23:30

Pred niekoľkými dňami zverejnil na svojom webe Taliansky zdravotný úrad štúdiu, kde sa uvádza, že veľká väčšina korona mŕtvych trpela na ťažké chronické ochorenia. Viacerí experti majú pochybnosti aj o spoľahlivosti metód testovania korony a tým aj o výsledkoch testov. Okrem toho posudzujú skepticky aj tvrdenia o extrémne vysokej letalite koronavírusu.

Spravodajské centrum Bloomberg publikovalo nedávno článok na základe informácií vydaných Talianskym zdravotným úradom. Článok analyzuje veľmi dôležitú vec (o ktorej som sa v súvislosti s koronou už viackrát zmienil na iných miestach), na ktorú sa vo všeobecnej panike, ktorej obrovská časť z nás podľahla, zabúda a je v ňom aj nasledovné konštatovanie:

Stav imúnneho systému a momentálny zdravotný stav organizmu rozhodnú o morbidite a mortalite a pravdepodobne aj o tom, či sa organizmus koronou vôbec nakazí.

Ďalej článok uvádza a zdôrazňuje:

99 percent talianskych koronavírus obetí mali za sebou viaceré vážné ochorenia.

Zmienený zdravotný úrad uvádza, že preskúmal lekárske záznamy okolo 18 percent talianskych korona obetí a zistil, že z nich len 0,8 percent nemali predtým žiadne vážne choroby (aká bola ich životospráva, to ale nie je uvedené – moja poznámka).

Okrem toho trpelo z nich až 75 percent na vysoký krvný tlak, 33 percent na choroby srdca a 35 percent malo cukrovku.

Bloomberg sa zmieňuje, že priemerný vek korona zomrelých bol 79, 5 roka (k 21.marcu) a že vyjadrené v percentách zomrú 2 percentá z infikovaných, čo je zhodné so svetovým priemerom.

Priemerný vek infikovaných v Taliansku je 63 rokov.

A všetky talianske korona obete pod 40 rokov mali za sebou ťažké choroby!