Maďarský arcibiskup: Migrácia je cesta k islamizácii Európy. Cieľ je jej obsadenie

14.05.2016 12:34

Gyula Marfi, jeden z najvýznamnejších cirkevných hodnostárov Maďarska, vyhlásil na nedávnej konferencii, že islam má jednoznačný plán na exportovanie svojich cieľov do Európy a že súčasné migračné prúdy sú prostriedkom k ich dosiahnutiu. 

Arcibiskup Marfi z Veszpremu povedal medziiným vo svojom prednese na konferencii, ktorá sa niesla pod názvom Otázky a problémy národov v oblasti Stredozemného mora v 19. a 20. storočí, nasledovné slová:

"Migrácia, ktorá sa v súčasnosti odohráva, je jednosmerná ulica, ktorej jediný smer vedie k bezprostrednej islamizácii Európy. Pri analýze súčasnej migrácie nejde v prvom rade o jej príčiny, ale ide o jej ciele a o jej zameranie. Kto preto hovorí len o príčinách, ten sa buď mýli alebo klame. 

Preľudnenosť obyvateľstva, chudoba a vojna zohrávajú pri tejto migrácii len druhoradú a či dokonca až treťoradú rolu. Moslimské rodiny majú často osem až desať detí. Tie však nie sú splodené z lásky k deťom, ale z povinnosti voči islamu. Moslimovia sa považujú za vyššie bytosti ako sú nemosliovia a džihád žiada od nich, aby dobyli celý svet pre islam."

V Shari´ah sa možno dočítať, že svet je zadelený do Dar al-Islam a do Dar al-Harb, teda do území, kde už vládne  len islam a do území vojen, to znamená do takých území, ktoré ešte musia byť pre islam dobyté. Tak je to napísané a tak to od moslimov žiada Allah a moslimom je preto zakázané o tom diskutovať. Moslimovia majú len povinnosť tento príkaz islamu naplniť.

Maďarský arcibiskup prízvukoval aj to, že náš kontinent nemôže prežiť bez silnej, európsky orientovanej ideológie. Preto Európa, ak sa chce zachovať aj naďalej a zostať európskou, tak konečne sa musí zobudiť a plne si uvedomiť, že skutočným cieľom islamu je len obsadenie Európy. 

Európa je  pre islam ľahkou korisťou, lebo je nejednotná a každy si v nej verí na čo len chce a teda v podstate sa v Európe neverí na nič.