Ľudia súčasnosti umierajú v otroctve - v otroctve ducha

21.10.2014 00:31

Človek súčasnosti je fascinovaný a zotročený fenoménom produkcie a konzumizmu a ošiaľom z dosahovania maximálne možného zisku podobným spôsobom, ako boli ľudia staroveku a stredoveku fascinovani a zotročení religióznymi kultami a symbolmi a religióznymi autoritami. Voľakedy ľudia stavali chrámy svojim bohom a bôžikom, my dnes budujeme ako novodobé chrámy superluxusné obchodné domy a naša devótna služba novému modernému bôžikovi - konzumu - je presne takým úbohým a otrockým aktom , ako bola služba našich predkov ich bôžikom.

A oba druhy služby a posluhovanie týmto nepravým idolom, sú len vyjadrením neslobody človeka a jeho neschopnosti hľadať a nájsť cestu k osobnému šťastiu v sebe, vo svojich vlastných schopnostiach, vo svojej vlastnej kreativite, ktoré si dal zvonku odkúpiť a ich tak pre seba znehodnotil. 

Kto sa vydá do rúk iracionálnych autorít a podľahne ich manipuláciám, ten nikdy neobjaví SÁM SEBA a preto nenájde opravdivé šťastie a napokon ukončí svoj život prv, než by ho bol vôbec niekedy začal. 

A preto nedovoľme, aby sme celý život prežili neslobodne a len v otroctve ducha, ktorého slobodu sme dobrovoľne odovzdali a či predali iným !!