Len 20 sekúnd trvá zdravotná skúška mozgu a môže si ju urobiť každý sám

17.01.2015 00:43

Podľa najnovšej metódy, ktorej autormi sú japonskí vedci z univerzity Kyoto, je možné veľmi jednoducho zistiť, či niekomu hrozí mozgová porážka. Každý to podľa tejto metódy môže zistiť sám. Pritom je len potrebné sa postaviť na jednu nohu a vydržať tak stáť 20 sekúnd. 

Kto to nedokáže, tak u toho je zvýšené riziko, že v jeho mozgu už prišlo k mikrokrvácaniam, ktoré sú predzvesťou mozgovej porážky. Najmä u ľudí s veľkou nadváhou a u starších ľudí je zvýšené riziko mozgovej porážky. A u starších je aj vyššie riziko demencie.