Ľadová pokrývka Grónska dokonca rastie, hoci „generál“ OSN Guterres tvrdí, že Zem je už vo „vare“

06.09.2023 15:31

 Ľadová pokrývka Grónska bola po väčšinu tohto roka (od 1. septembra 2022 do 31. augusta 2023) výrazne hrubšia ako je jej dlhodobý klimatický priemer (1981 – 2010). 

 

 Stav ľadovej pokrývky Grónska bol úplne v protiklade s absurdnou klimatickou „rozprávkou“ generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa, a to dokonca aj počas „globálneho varu“  v horúcich mesiacoch júl a august.

 

Grónsko a jeho ľadová pokrývka je už ale desaťročia v stave, ktorý je opakom tohto groteskného naratívu, ktorý bol vybájný len preto, aby globalistické elity mohli uskutočniť svoje plány.

 

Po krátkom, silnom oteplení od roku 1994 do začiatku roku 2000 sú priemerné ročné povrchové teploty pôdy (LST) približne od roku 2003 bez akéhokoľvek výraznejšieho trendu. A Grónsko sa dokonca ochladzuje od roku 2012.

 

Od začiatku roku 2000 a v ďalších rokoch tu nebola žiadna premena strednej ročnej povrchovej teploty grónskej ľadovej pokrývky, ako to dokumentoval napr. japonský expert Matsumura v roku 2022 .

 

Iní vedci tiež uviedli, že otepľovanie Grónska za posledných niekoľko desaťročí „nie je evidentné“.

 

Je zadokumentovaný aj čistý trend ochladzovania z rokov 2001-2019 (Hanna et al., 2021).

 

Keď sa zoberie do úvahy aj odlamovanie ľadovcov na okrajoch ľadových polí končiacich v mori a oteplovanie pôdy, tak stále dochádza k čistej strate ľadu.

 

K tejto strate však dochádza od konca 19. storočia, po tzv. malej dobe ľadovej, najchladnejšom období v Grónsku od doby ľadovej!

 

Znížená slnečná aktivita počas posledných slnečných cyklov približne od roku 2002 by ale mohla byť príčinou zvrátenia trendu.