Kyslík vznikol v kozme oveľa skôr ako si vedci mysleli

12.11.2019 22:35

Už relatívne krátko po veľkom tresku vznikol vodík a hélium. Ťažké atómy vznikli oveľa neskôr až v priebehu viacerých miliard rokov a rodili sa vo hviezdach z procesov fúzií,  ktoré produkujú trvalý „oheň“ hviezd.

Pred nejakým časom sa tímu astrofyzikov, ktorí pracujú na hvezdárni v Atacama púšti, kde majú k dispozícii komplexné teleskopické zariadenie, podaril senzačný objav.

Zistili, že už 700 miliónov rokov po veľkom tresku existoval kyslík v medzihviezdnom priestore.

Veľmi pozoruhodné je na tomto zistení aj to, že kyslík bol objavený v obrovskej vzdialenosti od Zeme. Žiarenie, v ktorom ho vedci objavili, „cestovalo“ k nám neuveriteľných 13,1 miliard rokov!

Zmienim sa aj o tom, ako a kedy prišlo v galaxii ku vzniku najľahšieho chemického elementu vodíka, ktorým sa mohla začať evolúcia hmoty a potom oveľa neskôr aj evolúcia života na Zemi.

Preto možno z nášho pohľadu plným právom povedať: Všetko v kozme sa začalo práve s vodíkom.

Sú teórie, z ktorých vyplýva, že za istých okolnosti nemusela evolúcia kozmu pokračovať ďalej a sa mohlo stať, že by náš kozmos bol ostal a existoval celé miliardy rokov len ako tzv. vodíkový kozmos a v ňom by samozrejme nebolo ani stopy po živote.

Vodík je jediný element, ktorý nemá nijaký neutrón. Vodíkový atóm tvorí len jeden elektrón a jeden protón. Je preto extrémne ľahký. Aj preto mohol vzniknúť ako prvý zo všetkých elementov, ktoré vznikli až oveľa neskôr po ňom.

Len atómy izotópov vodíka majú vo svojich jadrách jeden alebo dva neutróny.

Atómy vodíka  sa začali vytvárať až 400 000 rokov po veľkom tresku, a to až potom, keď sa kozmos natoľko ochladil, že sa voľné elektróny a voľné protóny, ktoré v ňom už dlhú dobu existovali, mohli začať spájať a tak vytvárať elektricky neutrálne atómy vodíka.

Vodík je elementom, ktorý sa v kozme najviac vyskytuje. Je spolu s kyslíkom súčasťou vody a je takmer vo všetkých organických spojeniach.