Kvanty navzájom komunikujú - dôkaz profesora Suareza; a komunikácia je vždy aj znakom inteligencie

24.02.2015 22:45

Experiment profesora Suareza spočíval v tom, že pripravil vhodne fotóny tým spôsobom, že poslal cez kryštál laserový lúč. V takom prípade vznikajú páry (dvojičky) fotónov. Jeho meracie zariadenie bolo skonštruované tak, že nútilo každý z páru fotónov, aby letel v protismere svojej dvojičky. Počas letu prechádzajú fotóny veľmi dômyselne zostaveným systémom polopriepustných zrkadiel. To znamená, že zrkadlá sú raz  priepustné, inokedy zas nie. Stav, kedy sú priepustné a kedy nie, je riadený princípom náhody, ktorú určuje špeciálny generátor. Raz určité zrkadlo prepustí jeden fotón, jeho dvojičku však neprepustí - inokedy to zas urobí opačne. Či nejaký konkrétny fotón prejde zrkadlom, alebo ním neprejde, to registruje merací prístroj, umiestnený za každým zrkadlom.


Keďže je celý experiment závislý len od náhody, tak z neho vyplýva nasledovný fakt: To, či ktorýkoľvek  z fotónov prejde v danej situácii cez zrkadlo alebo nie, musí byť tiež len vecou náhody. Tak to aspoň hovorí naše logické uvažovanie. Avšak experiment ukázal niečo veľmi prekvapujúce. Keď ho Suarez zopakoval viac ako 50 krát, tak z neho vyplynulo niečo celkom iné, ako sa podľa logiky muselo očakávať. Náhoda, s ktorou operoval, bola vyradená z "hry"!!!

 

Každá častica sa správala presne tak, ako to robila jej dvojička. Ak nejaký fotón prešiel cez zrkadlo, tak to isté urobila aj jeho dvojička. Ak však neprešiel, tak ho jeho dvojička napodobnila a neprešla tiež. Pritom bolo úplne jedno, či nejaké zrkadlo bolo nastavené na priepustnosť alebo nepriepustnosť.

 

Týmto "správaním" urobili fotóny vedcom obrovské problémy. Ako je  možné že dva fotóny - dvojičky - robia vždy to isté a robia to úplne nezávislé od okolia, ktoré ich v ich konaní nedokáže nijako ovplyvniť a ani ich prinútiť, aby konali inakšie?

 

Naše myslenie je riadené a ovládané vždy len zákonom kauzality. Ako sa ukazuje, tak fotóny mu vôbec nepodliehajú. Čo bolo v tomto, pre nás nevysvetlitelnom počínaní fotónov príčinou a čo následkom? A či pre nich neexistujú príčiny a následky, ako v našom mechanickom svete?  Signalizoval alebo oznamoval jeden fotón druhému? : „Vieš čo, braček môj - teraz preletíme naraz spolu". V inom prípade zas: "Teraz ostaneme pekne stáť a nepreletíme." Ak je to tak - a všetko v zmysle pokusu Suareza to potvrdzuje - čo je potom nosným médiom takého signálu a či oznamu?

 

Suarez ukázal , že kvanty sú schopné navzájom komunikovať. Akým spôsobom to ale robia, na to nemá ani on nijakú jednoznačnú odpoveď. Má však k tomu svoju tézu. Podľa neho je za tento fenomén zodpovedná neviditeľná všemocná inteligencia. Akoby pod úrovňou viditeľného sveta boli ukryté neviditeľné sily, ktoré všetko riadia. Akú ale majú podstatu, to jeho téza nehovorí.