Ktorý je najťažší element?

16.03.2017 23:31

 

Oficiálne uznaný medzinárodným chemickým zväzom IUPAC ako

najťažší element je copernicium. Je 277 krát ťažší ako vodík. Ten je

zo všetkých elementov najľahší. Chemická značka copernicia je Cn.

Jeho atómové číslo je 112 a jeho atómová váha je 277.

Atómové číslo udáva počet elektrónov a protónov v atóme každého

elementu. V prípade Cn je ich 112. Atómová váha je súčet protónov

a neutrónov v atóme každého elementu.