Kto tvrdí, že kriminalita v Nemecku klesá, ten nehovorí pravdu!

01.06.2019 23:29

Akékoľvek štatistiky, ktoré chcú obyvateľstvu sprostredkovať dojem, že v Nemecku sa žije v súčasnosti bezpečnejšie ako napríklad  pred desiatimi rokmi, tak prekrúcajú realitu. Sú rozširované len mainstream médiami a niektorými politikmi, ktorí takéto štatistiky potrebujú.

Kto sa na to ale pozrie pod iným zorným uhlom a sleduje každodennú realitu a vníma ako v posledných rokoch veľmi narástol strach Nemcov pred kriminalitou, tak dobre vie, že štatistiky neodpovedajú realite a slúžia len na upokojovanie obyvateľstva. A kto má dobrý kontakt k osobám pracujúcim v bezpečnostných štruktúrach Nemecka, napríklad u polícii, ten sa dozvie niečo celkom iné, ako vyplýva z niektorých štatistík.

Fakt, že tieto štatistiky len zavádzajú, vyplýva aj z nasledovných informácií:

Počet policajtov v Nemecku medzi rokmi  2002 až 2016 bol v každom roku v priemere okolo 245 000.

Odrazu ale 15.11.2017 sa objavila oficiálna informácia, že už začiatkom roku 2017 bol dosiahnutý najvyšší stav počtu policajtov v povojnovej histórii Nemecka.

Ich počet vzrástol až na 274 441.

To jednoznačne súviselo s príchodom veľkého množstva migrantov, medzi ktorými boli veľmi mnohí kriminálnici i takí, ktorí sa nimi v Nemecku rýchlo stali.

Koncom toho istého roku vyhlásil Oliver Malchow, predseda GDP – Spolková Odborárska Organizácia Polície - že je potrebných ešte oveľa viac policajtov v Nemecku, a to minimálne 20 000.

Tieto údaje hovoria veľmi jasne o nebezpečne rastúcej kriminalite a nie o jej poklese.

Okrem toho štatistiky v Nemecku nezahŕňajú veľký počet takých kriminálnych činov migrantov, ktoré jednoducho nie sú registrované, ako napr. tzv. drobná kriminalita, mravnostná kriminalita, krádeže v obchodoch, cestovanie na čierno, atď.