Kto tvrdí, že existuje dobrý a zlý cholesterín, ten sa mýli

20.03.2017 21:24

Je zaužívanou mienkou, že sú dva druhý cholesterínu. Jeden užitočný a druhý škodlivý. V skutočnosti ale existuje len jeden druh cholesterínu.

Cholesterín však má "dopravný prostriedok" - transportér - ktorý ho dopravuje cez krv na cieľové miesta. Sú to lipoproteíny. A práve tie sú rôznych druhov. LDL-lipoproteín transportuje cholesterín z pečene k rôznym orgánom tela.

Ak je v organizme ale nadbytočné množstvo cholesterínu, tak sa časť LDL-lipoproteínu spolu s cholesterínom, ktorý transportuje, usadzuje na vnútorných stenách artérií, a hrozí ich zvápenatenie a infarkt srdca.

Iný lipoproteínový transportér HDL má schopnosť prebytočný, v artériach už usadený cholesterín absorbovať a priniesť ho opäť do pečene a znížiť tak riziko infarktu. V pečeni sa potom z neho vyprodukuje kyselina žlčová, ktorú organizmus vylúči.

Z tohto dôvodou - pre tento pozitívny účinok - sa preto hovorí o "dobrom" cholesteríne. Pričom v skutočnosti ide o "dobrý" lipoproteín.