Kto sú bavorskí Freie Wähler a čo chcú. Pravdepodobnosť koalície CSU s Frei Wähler je vysoká

15.10.2018 22:28

Freie Wähler - Slobodní voliči (ďalej len FW) sú už dlhodobo etablovanou stranou v Bavorsku. Pre CSU je ich politický program zo všetkých strán, ktoré sa vo voľbách 14. októbra dostali do bavorského parlamentu, najbližší.

FW vidia v sebe najspoľahlivejších reprezentantov pôvodného a tradičného Bavorska a pokladajú sa za najvernejších prívržencov jeho hodnôt. Politicky ich možno označiť ako konzervatívny stred. Chcú posilňovať moc komunálnych štruktúr. Sú za zrušenie poplatkov za štúdium.  V bavorskom parlamente sú desať rokov. Teraz sa stali treťou najsilnejšou stranou v Bavorsku, dosiahli 11,6 percent. V komunálnej politike predstavujú veľkú moc – z 2013 primátorov v Bavorsku je až 806 zo strany FW.

Šéf FW, Hubert Eiwanger už vyhlásil, že ak dostane od CSU koaličnú ponuku, tak že ju prijíme. Podmienkou je, že jeho strana dostane tri ministerské kreslá a v každom prípade v tom musí byť Ministerstvo stavebníctva.

V dôležitej utečeneckej politike je strana FW  ešte o niečo nekompromisnejšie smerovaná proti Merkel ako CSU. Žiada rigorózne uplatňovanie azylového práva. FW sú proti požiadavke Zelených, aby už odmietnutí azylanti, ktorí sú už dostatočne integrovaní, dostali právo ostať v krajine trvale. Pritom Nemecko aj tak nie je schopné okamžite odsunúť minimálne 90 percent odmietnutých azylantov a to z rôznych, väčšinou nezmyselných dôvodov.

Problémom v prípadných koaličných rokovaniach s CSU sa môže stať plánované rozšírenie mníchovskeho letiska. To FW striktne odmietajú. Dôvodom je ďalšie znečistenie mníchovského životného prostredia, ktoré patrí k najhorším v Nemecku. Počet letov z rozšíreného letiska by stúpol o tretinu a tomu adekvátne aj znečistenie.

Ďalšou dôležitou podmienkou vstupu do koalície s CSU je pre FW zrušenie poplatkov za materské škôlky.

A rovnako dôležitou vecou, ktorú chcú FW presadiť, je uzákonenie plebiscitu pri všetkých dôležitých záležitostiach, ktoré sa týkajú Bavorska.

FW chce výrazne posilniť demokraciu vo „Freistaat Bayern“.