Kto dobre pozná biorytmy svojho tela a ich podporuje, ten žije dlhšie

20.01.2019 22:07

Biorytmus nášho tela sa s postupujúcim vekom a najmä už v pokročilejšom veku dostáva čoraz viac do destabilného stavu. Inakšie vyjadrené začne sa stávať nepravidelným. Niektoré samostatné, tzv. neviazané biorytmy náš organizmus stratí celkom.

Je to podobný fenomén, ako keď žena v istom veku stratí svoju menštruáciu. Iným príkladom je skutočnosť, že naše telo vo vyššom  veku prestáva produkovať určité dôležité hormóny a dôsledkom toho je to, že úplne vypadnú niektoré biorytmy.

Ľudský život možno vnímať aj ako existenciu organizmu, ktorý je vybavený veľmi komplexným ochranným mechanizmom, chrániacim a zabezpečujúcim jeho dlhodobú intaktnosť a jeho optimálnu funkciu.

Keď sme ale už starí, tak tento organizmus začína prejavovať poruchy, ktoré sa množia a napokon celkom zničia jeho ochranný mechanizmus, a tým sa aj končí život organizmu. Toto jeho zničenie a či rozpad sa realizuje postupne a takmer nebadane a až keď sa stane celkom nefunkčným, tak si to človek plne uvedomí a aj to, že cíti blízkosť svojho konca, svojej smrti.

Starnutie nášho tela sa začína zintenzívňovať najmä potom, keď nastáva destabilizácia štyroch jeho dôležitých biorytmov:

1, Kto trpí na silné poruchy, čo sa týka pravidelnosti prijímania potravy, tak napokon celkom stratí zmysel pre správny rytmus jedenia, čím si poškodzuje zdravie a skracuje život.

2, Kto trpí na poruchy spánku, ten sa obyčajne každú noc viackrát zobúdza a ťažko opäť usína. A väčšinou si preto pomáha uspávacími prostriedkami. Aj tento stav spôsobuje rýchlejšie starnutie. Na druhej strane platí ale aj to, že čím je človek starší, tak sa spravidla tým viac narúša prirodzený biorytmus spánku. Proti tomu veľmi pomáha meditácia a ak je to možné, tak aj pravidelný šport.

3, Kto trpí mnoho rokov na vysoký krvný tlak a nie je schopný zmeniť spôsob života a ani spôsob stravovania, tak ten oslabuje srdce a niči svoj krvný obeh, čo má logicky potom za následok rýchlejšie starnutia a skoršiu smrť.

4, Kto nerobí nič proti nepravidelnostiam vo svojom živote a dopúšťa sa ich často (napr. nepravidelný a krátky spánok, mnohé prebdené noci, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu, prípadne drogy, veľká nadváha) , tak nezmyselne ničí svoj organizmus a skracuje svoj život.