Kresťania je začiatok konca! Sultán z Ankary plesá: Berlínska škola, kde sa už nevyučuje náboženstvo, len islam!

01.09.2018 23:45

Neuveriteľné a nemysliteľné je niečo také uprostred kresťanskej kultúry. A predsa je to hrozná a šokujúca realita a začiatok konca!

V Teltow-Grundschule v Berline-Schönebergu sa už viac nevyučuje žiadne kresťanské náboženstvo. Bolo ale  zavedené vyučovanie islamu. Každý týždeň dve hodiny. Nemoslimskí žiaci majú vtedy voľné hodiny.

To je ale len začiatok, nasledovať bude pokračovanie  a koniec bude tragický – všade sa bude vyučovať už len islam, ako jediné pravé náboženstvo.

Známy nemecký publicista Hubert von Brunn povedal, že ak budú zeleno-ľavicoví „zlepšovatelia“ sveta a ničitelia kresťanskej kultúry pokračovať vo svojom diele, tak že Chemnitz bude len malou predohrou toho čo potom príde.

Keď príde štvrták z Teltow školy po prvom dni nového školského roku domov a ukáže rodičom svoj rozvrh hodín, tak tí nebudú veriť vlastným očiam. Tam, kde vždy celé roky boli naznačené hodiny výuky katolíckého alebo evanjelického náboženstva, tam sú teraz len hodiny vyučovania islamu.

Zatiaľ kresťanskí žiaci tejto školy a aj ich rodičia ešte môžu byť šťastní, že v Berlíne je náboženstvo dosiaľ ešte nepovinným predmetom.

Keď ale politický islam -  zvierajúci Europu čoraz intenzívnejšie - presadí, že sa stane povinným predmetom, tak sa výuky islamu budú musieť zúčastňovať aj všetci ostatní žiaci, bez ohľadu na to či sú katolíci, evanjelici, židia.

Ak niečo také, ako je už teraz na Teltow škole, pripustí naša kresťanská kultúra všade, tak potom je v nej naozaj už niečo prehnité a doslova judášske.

Musím konštatovať, že islamizáciu našej kresťanskej spoločnosti podporujú nielen isté vplyvné politické kruhy, ale žiaľ aj niektoré vplyvné kresťanské kruhy.

Dokazuje to aj fakt, že šéf  bavorskej vlády Markus Söder bol okamžite atakovaný vplyvnými osobnosťami vysokej cirkevnej hierarchie v Nemecku za to, že oznámil, že zavedie povinnosť vyvesenia krížov v úradoch a na školách Bavorska.

Kde sme to len dostali, keď kresťanstvo zrádzajú už aj niektorí jeho vysokí predstavitelia!? Kde sme sa to len dostali, keď v Nemecku je šikanovaná jedna nemecká pedagogička len preto, že na krku nosi malý kríž na retiazke, až napokon jej to je prísne zakázané a keď ho pod takým tlakom vymení za malú keramickú rybku, tak aj to jej nie je povolené!?

Hanba tým kresťanom, ktorí takto slúžia politickému islamu a plazia sa pred ním v prachu. Preto nie sú viac kresťanmi, ale sú len podlými a zradcovskými sluhami nepriateľov  kresťanskej civilizácie.