Krátkozrakosť má silne stúpajúcu tendenciu

18.06.2016 23:00

Ešte pred niekoľkým desaťročiami bol počet krátkozrakých detí v triedach veľmi nízky. U desaťročných žiakov v Nemecku bol v triede približne len každý piaty krátkozraký. V triede s tridsiatimi žiakmi to znamenalo, že približne len šiesti žiaci nosili okuliare proti krátkozrakosti. Dnes je to  viac ako polovica žiakov v triede. 

Zatiaľčo v Európe je do veku tridsať rokov každý druhý človek krátkozraký, tak situácia vo východnej Ázii je ešte podstatne horšia ako v Európe. Vyšetrovania ukázali, že napríklad v Južnej Kórei a Šanghaji je až 95 percent mladých dospelých krátkozrakých. Experti sú presvedčení, že je to v dôsledku toho, že trávia veľký počet hodín pri počítačoch.