Krajania - výzva, prosba o podpísanie dvoch pre SR dôležitých petícií: Lisabonská zmluva a migračný pakt OSN

17.11.2018 23:19

Som spolu s ďalšími osobnosťami súčasťou Nitrianskej deklarácie a som autorom mnohých článkov a analýz, týkajúcich sa problematiky globálneho migračného paktu OSN.

Všetky argumenty, ktoré som v nich uviedol proti prijatiu paktu tu zhrniem pod jedného spoločného menovateľa:

Suverenita SR musí mať prioritu pred každým paktom, ktorý by ju negoval a eliminoval - a migračný pakt je nebezpečným a ohrozujúcim spôsobom proti takej suverenite. 

Dipl. Ing. Roman Bednár - autor, publicista, žurnalista

Dnes o 23:50 bolo podpisov proti paktu OSN už: 10 141

 

Zasielam link na dve dôležité petície. Prosím o ich podpísanie, ak to uznáte za vhodné.

V mene tvorcov Nitrianskej deklarácie

Ing. Jozef Šedovič 12.11.2018

 

https://www.peticie.com/peticia_obanov_sr_na_odstupenie_slovenskej_republiky_od_tzv_lisabonskej_zmluvy_a_nastolenie_ustavnosti_obnovou_suverenity_volenych_organov_sr_vo_vetkych_oblastiach_tatnej_moci

 

 

Petícia občanov SR, aby Slovenská Republika neprijala znenie Globálneho paktu OSN pre migráciu

https://www.peticie.com/215617?a=2