Kozmos, v ktorom žijeme má vedomie – kozmické vedomie

18.11.2022 23:55

To poukazuje jednoznačne na to, že kozmos obsahuje podobné štruktúry ako mozog – ale na rozdiel od neho nie sú organického charakteru. Podrobne o tom píšem v mojej knihe

Fyzika kozmického vedomia i vedomia človeka.

Odkedy ľudia poznajú prírodné vedy, tak sa snažia vedecky analyzovať a pochopiť čo je vedomie a ako pracuje. O to sa snažili ale už aj filozofovia antiky a vnímanie a uvedomovanie si vnímaného nazývali Qualia. Tajomstvo tohto fenoménu ale ostáva stále ešte neodhalené.

Ľudí v priebehu storočí zaujímali také otázky ako:

Čo je realita a čo je len ilúzia? Čo je hmota a ako vznikla? Čo je kauzalita? Čo je život a ako vznikol? Z akej príčiny vznikol kozmos a či existoval stále?

Čo je priestor a čo je čas?  Je svet tak ako ho vnímame naozaj realitou, alebo je len svetom vytvoreným našimi zmyslami?

Až napokon prišla najdôležitejšia otázka – a tá znie:

Odkiaľ pochádza naše vedomie a v čom je jeho podstata – a na akom princípe pracuje?

Mimochodom, všetko čo pracuje potrebuje na to energiu – aká to ale je energia, ktorá umožňuje vedomiu pracovať?

Žiadne fyzikálne systémy a ani žiadne fyzikálne teórie, ktoré dosiaľ veda vytvorila nemožno použiť na uspokojivé vysvetlenie záhadneho fenoménu vedomia.

Treba však povedať aj to, že fyzika odmietala zahrnúť do svojich teórií vedomie.

Fyzika odmieta svoju kompetenciu pre vedomie a odsúva zo svojej kompetencie otázky súvisiace s vedomím, s jeho štruktúrami i s jeho lokalizáciou.

Pozrime sa len stručne, ako sa k tomuto problému postavila filozofia – konkrétne čo hovorí na to, že sme schopní vnímať  a rozlišovať štruktúry sveta, ktorý nás obklopuje, podotýkam, že niečo také vôbec nie je samozrejme:

Preto máme túto schopnosť, lebo náš mozog je vytvorený podobne ako aj kozmos, a to najdôležitejšie v oboch prípadoch je to, že aj v kozme, aj v mozgu je všetko so všetkým prepojené.

V mojej knihe, o ktorej som sa hore zmienil, tvrdím a podrobne argumentujem, že kozmos vlastní vedomie preto, lebo žije.

Je to však život, ktorý nie je životom organickým, ako je to v prípade pozemského života.

Vedomie sa neviaže bezpodmienečne na mozog, ale v každom prípade s ním súvisí. Ak teda tvrdím, že kozmos má vedomie, tak potom vedomie  samozrejme existuje aj mimo mozgu.