Kozmos neoddychuje nikdy

12.10.2014 00:13

Celé tisícročia prevládal názor, že naša Zem sa vyvíjala izolovane od svojho kozmického okolia a že extraterestrické procesy nemajú žiadny vplyv na pomery a situáciu u nás. Kozmos bol považovaný za statický a nemenný. Len od niekoľkých desaťročí platí, že celý kozmos podlieha neustálym zmenám a vývojovým procesom, ktoré ovplyvňujú všetky objekty v ňom a samozrejme aj našu planétu. V kozme prebieha neustály kolobeh hmoty. Napríklad pri smrti hviezd, v takzvaných supernova explóziách, vznikajú rôzne chemické elementy. Sú vymršťované enormne vysokými rýchlosťami, spolu so zvyškami hviezdnej hmoty, všetkými smermi do veľkých vzdialeností. Vytvárajú tak surový materiál pre vznik novej generácie hviezd. Tak vznikla aj naša slnečná sústava, so svojimi planétami, teda aj našou Zemou.