Kozmické sondy budú skúmať trpaslíčie planéty v našej slnečnej sústave

20.01.2015 12:31

Kozmická sonda Dawn štartovala zo Zeme v septembri 2007. Odvtedy je na ceste k najväčšiemu kozmickému telesu, trpaslíčej planéte Ceres, v takzvanom asteroidovom páse medzi Marsom a Jupiterom, ktorý tvorí veľký počet kozmických telies.  

Planétka Ceres má priemer 950 kilometrov a o jej zložení vie astrofyzika dosiaľ len málo. Podľa plánu má Dawn k nej doraziť v apríli tohto roku. Priblíži sa k nej na vzdialenosť 700 kilometrov. Kamera sondy bude hľadať prípadné Mesiace planétky a skúmať, či neemituje plyny. Stanoví aj jej presnú veľkosť a jej tvar a zozbiera údaje pre zhotovenie jej geologiockých máp. Spektrograf sondy bude zbierať informácie o mineralogickom zložení Ceresa.

Dôkladnejšie spoznanie Ceresa je z pohľadu astrofyziky veľmi zaujímavé najmä preto, lebo Ceres sa nestal veľkou planétou, a tak je možné na základe jeho analýzy získať nové poznatky o začiatočnej fáze našej slnečnej sústavy. Predovšetkým aj o tom, čo sa týka pôvodných zložiek a štruktúr jej vtedy ešte mladých planét.

Na ceste k inému fascinujúcemu objektu našej slnečnej sústavy je aj ďalšia kozmická sonda, menom New Horizons. Na ďalekú cestu vyrazila v januári  2006. Jej cieľom je Pluto, ktorý platil ešte donedávna ako od Slnka najvzdialenejšia planéta našej sústavy. Práve v roku 2006 bol "zdegradovaný" len na trpaslíčiu planétu. Dosiaľ ho ešte nenavštívila žiadna pozemská kozická sonda. 

Do blízkosti Pluta by sa sonda mala dostať v júli roku 2015 a priblíži sa k nemu na vzdialenosť 9 600 kilometrov. Je vybavená siedmymi prístrojmi, ktorými ho bude analyzovat a zbierať informácie. Špeciálna kamera bude robiť snímky, na ktorých sa bude dať dobre rozoznať všetko o veľkosti aspoň 50 metrov. Ďalšie inštrumenty sondy budú skúmať povrch Pluta a jeho chemické zloženie, ako aj zloženie atmosféry. Jeden z prístrojov zistí, či Pluto má magnetosféru.

Pluto je pre astrofyzikov zaujímavý predovšetkým z toho dôvodu, že je "ľadovou planétkou", a tak je  z hľadiska svojho zloženia celkom iný, ako "skalné" planéty typu Mars a Zem a tiež je odlišný od plynových planét ako Saturn a Neptun. Zaujímavé na ňom je aj to, že je reliktom zo začiatkov našej slnečnej sústavy.