Korona je proti tomu „nič“ – na toto zomiera každý rok 8 miliónov. To cynicky ignorujeme!

21.05.2020 23:43

Kvôli korone sme boli zatvorení akoby do väzenia. Túto inú ťažkú chorobu, ktorá je v podstate  a v prenesenom zmysle slova chorobou v hlave a na ktorú za 12 rokov zomrelo takmer 100 miliónov ľudí, by sme mohli hravo odstrániť, ale to neurobíme.

Je to obrovský paradox – pre koronu sme urobili všetko možné a nemožné a takmer zruinovali ekonomiku a i množstvo ľudí. Ale to, že na následky kozumu tabaku zomrie ročne 8 miliónov ľudí (v Nemecku je to až 120 tisíc ročne),  k tomu sa staviame úplne ľahostajne a ignorantsky.

WHO v tomto prípade nerobí takmer nič, okrem občasných výziev a štatistických vyhodnoťovaní, len mlčí.

Tabakový priemysel má veľmi silných lobistov a aj  mnoho miliónov, ktoré na vhodných miestach daruje, a tak beztrestne produkuje milióny mŕtvych a aj na nich zarába stovky miliard každoročne.

Ale nielen WHO sa tu správa trestuhodne a nezodpovedne, lebo ani  štáty proti tomu nerobia nič, alebo len smiešne málo, a aj to len alibisticky.

A tak sa koná s „tichým súhlasom“ WHO i štátov masové vraždenie  miliónov.

Toto je však  obrovské pokrytectvo, ktoré je okamžite viditeľné, keď to dáme do súvisu napríklad s tým, že takmer vo všetkých štátoch je zakázané lekárom, aby pomohli ľuďom ukončiť život, ktorí sú preukázateľne nevyliečiteľne chorí a naviac ešte majú neznesiteľné bolesti  a úpenlivo prosia o to, aby bol urobený koniec ich utrpeniu.

Na svete je podľa údajov WHO okolo 1,1 miliardy fajčiarov. A z nich zomrie s absolútnou istotou za rok 8 miliónov. Týmto ľuďom štáty pomáhajú na druhý svet predčasne, pričom ľuďom,  ktorí chcú z neho odísť, lebo ich život je pre nich neznesiteľným utrpením, a nejeden z nich je už len nehybným telom na posteli, to nezmyselne zabraňujú, a tak predlžujú ich psychické i telesné muky.