Konfrontácia s islamom a s Mohamedom; islam dnes - analýzy na pokračovanie

08.03.2015 11:52


Šahada - to je vierovyznanie Mohameda, ktoré sa má každý moslim 5 krát denne modliť. Je vedome nasmerované proti viere kresťanov v Ježiša , ako syna Božieho a proti božskej trojici.


Text Šahady znie: "Ja svedčím, že okrem Alaha neexistuje žiadny iný boh a že Mohamed je jeho vyslanec a prorok."
Mohamed sám hovorí, že je najväčším hriechom Bohu priraďovať ešte iného, ako jemu rovnocenného. Boh je len jeden a kto v ňom hľadá a uznáva ešte iného, ten sa dopúšťa najväčšieho hriechu. Bolo by Boha nedôstojné, aby niekto v Ježišovi videl rovnakého Boha.

 

Mohamed vyzýva kresťanov: Verte len na Allaha a na jeho vyslanca (Mohameda) a neverte na žiadnu božiu trojicu. Je len jeden Boh a je nezmysel, že má syna. Sú neveriaci tí, ktorí tvrdia, že Allah je Kristus, syn Márie. Kto Allahovi niekoho kladie ako jemu rovného, toho Allah pošle do pekelného ohňa.  Sura 4, 172 a 5, 73 f.
 

Ďalej hovorí Mohamed, že ak by bol Ježiš synom Boha, potom by Boh musel mať aj ženu. Mohamed hovorí, že otcom môže byť len ten, kto splodí so ženou dieťa. Preto Boh-Allah nemôže byť nikdy otcom a Ježiš nie je jeho synom.  V sure 19,35 sa hovorí: "Je s Allahom nezlučiteľné, aby splodil syna."

To ale netvrdí ani kresťanstvo ani Biblia. Podľa kresťanskej teológie bol Ježiš už od večnosti synom Boha a nie až pôrodom z panny menom Mária - Joh. 1,8, 58
Preto Korán vychádza v tomto prípade z mylného tvrdenia, keď hovorí, že kresťania veria na božskú trojicu: Otec, Syn a Mária. Mohamed prišiel k tomuto názoru pravdepodobne na základe poznania viery, ktorú mali orientálni gnostickí kresťania, menom Kollyriadiani, ktorí skutočne verili na túto trojicu.

Ako mnohí ľudia dnes, tak aj Mohamed nechcel akceptovať trojjedinosť Boha. To protirečí ľudskej logike, keď kresťanstvo v zmysle Biblie tvrdí: Veríme na jedného Boha, ktorý sa nám dáva spoznať ako Boh Otec, Syn a Duch svätý.

 

To hovorí aj cirkevný učiteľ rannej kresťanskej cirkvi Anastázius: "Pravé kresťanské učenie je to, ktoré učí vieru v jedného Boha, ktorý má tri osoby a tieto tri osby sú jediným Bohom."


pokračovanie nasleduje