Konfrontácia s islamom a s Mohamedom; islam dnes - analýzy na pokračovanie - 2. pokračovanie

14.03.2015 23:38

Islam vie veľmi dobre, že kríž kresťanov má neobyčajne silné pôsobenie a preto sa snaží všetkými prostriedkami zlomiť jeho vplyv a moc. Podľa jednej Hadith ( tak sa v islame označujú činy, skutky a výroky Mohameda) má prísť na Zem prorok Isa (Ježiš) v deň posledného súdu, aby zničil všetky kríže kresťanov a pohádzal ich z najvyššej kostolnej veže na zem a aby všetkým ohlásil, že niet trojjediného boha, ako ho kacírsky vyznávajú kresťania.


Vo vzťahu k Ježišovi je Korán veľmi rozporuplný. Na jednej strane výrazne prízvukuje, že Ježiš je len jeden z prorokov Allaha a nie jeho synom a že jeho prostredníctvom nie je možné dosiahnuť  odpustenie hriechov a život večný. Tiež zdôrazňuje, že Ježiš nebol nikdy ukrižovaný a že je to len nepravdivá rozprávka kresťanov. Na strane druhej ale Korán obsahuje  výpovede o Ježišovi, ktoré sa veľmi podobajú tomu, čo je o ňom napísané v Novom Testamente.

 

Ako sa tieto pozitívne výpovede dostali do Koránu, to nevieme a možno o tom len špekulovať. Je nesporné, že Mohamed "odpisoval" zo Stareho Testamentu a i z Nového Testamentu a je možné, že takými pozitívnymi výpoveďami o Ježišovi chcel urobiť islam pre kresťanov príťažlivejším a akceptovateľnejším.

 

V tomto zmysle je Ježiš aj podľa Koránu výnimočná a jedinečná osobnosť a mimoriadny prorok Allahov:

 

Aj podľa Koránu je Ježiš narodený z panny ako dieťa bez hriechu (Sura 3,47), ale Mohamed nie.

Aj podľa Koránu je Ježiš slovom Allaha (Sura 4, 172 ), ale Mohamed nie.

Aj podľa Koránu je Ježiš milosrdenstvom Allaha (Sura 19, 21), avšak Mohamed nie.

Aj podľa Koránu je Ježiš znamením Allaha pre celý svet (Sura 21,92), Mohamed ale nie.

Aj podľa Koránu koná Ježiš zázraky (Sure 3, 49 ) - no Mohamed nie.

Aj podľa Koránu Ježiš pôsobí a koná len cez svoje slová, ale Mohamed koná aj mečom.

Aj podľa Koránu je Ježiš  Mesiášom (Sure  4,172),  Mohamed ním nie.

 

Pokračovanie nasleduje