Konfrontácia s islamom a s Mohamedom; islam dnes - analýzy na pokračovanie - 1. pokračovanie

09.03.2015 11:58


V Saudskej Arábii a v ďalších islamských štátoch je znak kríž zaznávaný a neuznávaný, prípadne zákonom zakázaný. Kresťanský kríž platí pre moslimov ako absolutná provokácia a negácia islamu. Stojí predsa v Koráne napísané, že Isa (Ježiš) nebol nikdy ukrižovaný a že bol len prorokom Allaha. Okrem toho by to podľa Koránu absolutne odporovalo majestátu a všemohúcnosti Allaha, ak by jeho proroka smel niekto tak hrôzostrašne zniesť zo sveta.

 

Preto sú moslimovia presvedčení a tvrdia, že Biblia bola dodatočne sfalšovaná vymyslenými klamstvami o ukrižovaní Ježiša. Tí kresťania, ktorí toto klamstvo ďalej šíria, tým popierajú pravdu o Mohamedovi, o Koráne a o celom islame. Moslimovia tu jednoducho ignorujú, že ukrižovanie Ježiša bola reálna udalosť a že je historicky zadokumentovaná a že nepochybujú o nej ani ateistickí historici západnej kultúry.


Moslimovia si nechcú a nevedia predstaviť to, v čo veria kresťania a síce to, že všemohúci Boh na krátky čas odložil svoj majestát a svoju všemohúcnosť, a to z lásky k ľuďom, aby tak vo svojom synovi prišiel k nim na svet. A aby sa spolu s nimi podielal na ich živote, na ich bolestiach a utrpeniach a aby im v ľudskej podobe ukázal cestu k Bohu a do neba (čo je podobnou rozprávkou, ako aj tá, ktorú oznamuje Mohamed v Koráne).

 

V ponímaní kresťanov nie je Boh bez emócií a preto nie je ani "nadľudsky neľudský", ako podľa nich je Allah v Koráne, ale je láskavo ľudský. Boh kresťanov je nielen prísnym sudcom, ale je aj prostredníctvom Ježiša ich nebeským milujúcim otcom. A v kríži - jeho prostredníctvom - sa navzájom stretáva a spája božský súd súdiaci hriechy a božská odpúšťajúca láska a toto stretnutie je mysticky tajuplné.

 

Pre moslimov je niečo také, toto mystérium kresťanskej viery, totálne absurdné a preto nemožné a vylúčené, lebo jeho akceptancia by celkom spochybnila všetko to, na čo veria - celé posolstvo Mohameda a celý Korán, teda kompletne celú ich mohamedánsku vieru.

pokračovanie nasleduje