Koncom októbra začalo viacero nemeckých riek tiecť „proti prúdu“

09.11.2018 19:21

Je to veľmi zriedkavý fenomén v Európe, kde pravidelne pršieva: Dlhodobé veľké sucho spôsobené extrémnym nedostatkom dažďov je príčinou toho, že niektoré nemecké rieky začali tiecť „opačným smerom“ – smerom k svojmu prameňu. Už aj predtým bola hladina všetkých nemeckých riek mimoriadne nízka. Zvlášť dramatická je situácia v Berlíne, kde Spree tečie už niekoľko týždňov „naopak“.

Veľmi dramatická je situácia ale aj na Rýne. Pri meste Worms je hladina Rýna v normálnom stave na výške troch metrov. Teraz klesla na neuveriteľných 13 centimetrov. To je historicky najnižšia hodnota, aká tam bola nameraná.

Extrémne nízky stav hladín nemeckých riek zapríčinil veľké finančné straty aj pre lodnú dopravu tovarov. S tým súvisí napr. aj nečakaný nárast cien benzínu a nafty, čo neteší vodičov aut. V Nemecku sa veľká časť tovarov a produktov prepravuje po riekach.

Pri historickom meste Speyer (kde je pochovaných vo veľkolepom chráme sedem nemeckých stredovekých cisárov) sa najväčšia nemecká rieka Rýn premenil len na veľký potok. Včera mi to prezradil kolega žurnalista, ktorý tam žije, keď sme spolu telefonovali.

Ja som dnes mal možnosť v Hamburgu pozorovať Elbe (Labe) ako prúdi od mora naspäť do vnútrozemia. Bol to veľmi neobyčajný pohľad.