Koľko vody máme na Zemi a odkiaľ prišla?

15.11.2014 11:27

Bez vody by na našej planéte nemohol život vo forme ako ho poznáme nikdy existovať. Naša Zem má nadmerné množstvo vody a patrí k planétam s najväčším množstvom tejto životodárnej tekutiny. Voda neprišla k nám zo vzdialených vonkajších komét našej slnečnej sústavy, ako sa to donedávna predpokladalo, ale z asteroidov vnútorného asteroidového pásu, ktorý sa nachádza medzi Marsom a Jupiterom. To zistila skupina vedcov, ktorí v roku 2012 robili analýzu zloženia elementov, prítomných v 86 mimoriadne starých asteroidov pochádzajúcich z najmladšieho obdobia našej slnečnej sústavy

Povrch našej planéty tvoria  zo 71 percent moria, oceány a jazerá. Okrem toho je voda aj v obrovských ľadových vrstvách na severnom a južnom póle, v ľadovcoch a v podzemných vodných množstvách. Celkové množstvo vody na Zemi obnáša 1,4 miliard kubických metrov. Ak by sme všetku vodu našej planéty premenili na kocku, tak by strana tejto kocky merala 1120 kilometrov. Prečo Zem disponuje neporovnateľne väčším objemom vody ako všetky ostatné vnútorné planéty dohromady, zatiaľ nie je dostatočne zodpovedané. Isté je však to, že množstvo vody na našej planéte ostáva konštantné. Kolobeh vody v prírode je uzavretý systém a preto sa z neho nič nestratí.