Knižná Revue - rozhovor zast.šéfredaktora, Kataríny Zitovej s ROMANOM BEDNÁROM

22.01.2015 12:15

Knižná Revue 2014, číslo 23, 12. november - rozhovor zast. šéfredaktora, Kataríny Zitovej s ROMANOM BEDNÁROM

 

Roman Bednár  študoval na Vysokej

škole elektrotechnickej v Bratislave.

V roku 1969 emigroval do Nemecka, kde

pôsobil ako publicista a lektor. Po revolúcii

sa vrátil na Slovensko, ale od roku

2005 trvalo žije v Nemecku. Jeho tvorba zahŕňa

historické, psychologické i kriminálne romány,

cestopisy, poéziu i knihy politicko-filozofickej faktografie.

 

Vaša literárna tvorba je žánrovo i tematicky veľmi bohatá.

Odkiaľ čerpáte inšpiráciu? Čo najviac ovplyvnilo

vaše literárne smerovanie?

 

Od detstva som sa dobre cítil vo svete rozprávok a básní. Neskôr

som sa venoval histórii, psychológii, filozofii, prírodným vedám.

Ako inžinier som k tomu pridal mytológiu, germanistiku, egyptológiu,

dejiny Ríma, Južnej Ameriky a Indiánov. Vždy som mal v sebe

veľkú, neutíchajúcu zvedavosť. Ako 27-ročný som odišiel do

Nemecka. Túžil som spoznať svet Germánov. Fascinovala ma ich

kultúra a dejiny, ich genialita v mnohých oblastiach a aj literatúra

a filozofia. V priebehu rokov som precestoval veľa krajín, a tak

som získal ďalšie vedomosti a neobyčajné skúsenosti. Literárne

a žurnalistické inšpirácie vo mne doslova explodujú a v hlave

mám veľa titulov, ktoré ešte chcem napísať. Mal som aj literárne

idoly, za všetky spomeniem Vojtecha Zamarovského – som mu

vďačný za to, že mi pomohol objaviť svet histórie a prebudiť k nemu

lásku. Jeho knihy ovplyvnili moje vnímanie dejín a pomohli mi

získať vedomosti, ktoré som zúročil aj v tvorbe.

 

Od roku 2005 žijete v Nemecku a na Slovensku už nepublikujete.

Ako sa môžu čitatelia dostať k vašim knihám?

Chystajú sa k novým titulom aj slovenské preklady?

 

Na Slovensku som vydal 19 kníh, ktoré možno nájsť už len v knižniciach.

Moje nové práce vychádzajú iba v španielčine v Južnej

Amerike. V priebehu rokov mi často písali moji slovenskí čitatelia,

aby som opäť niečo vydal na Slovensku. Preto som vytvoril webovú

stránku www.roman-bednar.com, kde môžu zadarmo čítať

moje články, poéziu, nové knihy a ďalšie publikácie, ktoré moja

asistentka prekladá do slovenčiny.

 

V Nemecku pôsobíte ako riaditeľ Tlačového centra Južnej

Ameriky. Venujete sa aj propagácii Slovenska, jeho

literatúry a kultúry?

 

Slovensko som veľmi intenzívne propagoval desať rokov vo funkcii

riaditeľa Slovenského kultúrneho a tlačového centra v Nemecku.

Teraz v novej funkcii pracujem pre Južnú Ameriku, ale ako súkromná

osoba sa samozrejme zmienim aj o krajine, z ktorej pochádzam.

 

Na čom v súčasnosti pracujete?

 

Pripravujem na vydanie viacero titulov. Momentálne ich plánujem

asi pätnásť. Budúci rok vydám v španielčine tri – historický román

Arsinoe a Kleopatra, titul Kozmos žije a má vedomie a básnickú

zbierku Lyrika múdrosti.