Kniha Popol Vuh - mýtus, legendy a múdrosti dávnych indiánskych Mayov - bola to ich „Biblia“

23.01.2015 00:38

Kniha Popol Vuh je najdôležitejším zdrojom informácií o prastarej kulúre Mayov. Patrí k najvýznamnejším starým knihám našich dejín. V knihe možno sledovať ako Mayovia vnímali sami seba a ako vnímali svet, kozmos a stvorenie. V španielčine sa kniha nazýva El Libro del Consejo alebo El Libro del Comun - dá sa to preložiť ako Kniha rád alebo Kniha komún.
Kniha bola napísaná písmom Mayov a katolícki Španieli, ktorí ako dobyvatelia v mene Boha zničili kultúru Mayov, zakázali aj použivanie ich písma a zničili aj všetky ich rukopisy ako dielo diabla. Niekoľkým mayským mudrcom-kňazom sa však podarilo zhotoviť kópie starých rukopisov Mayov, pričom už použili aj latinské písmo. Jedna taká kópia sa dostala v roku 1702 do rúk španielskeho dominikánskeho kňaza Francisca Ximeneza. Ximenez prišiel v roku 1688 s viacerými klerikmi do Guatemaly. Bol tam vysvätený za kňaza a jeho úlohou, ako i jeho kolegov, bolo vyučovať Indiánov katolicizmu a krstiť ich. Bol nasadený vo viacerých indiánskych distriktoch a veľmi rýchlo - čo nielenže nepatrilo k jeho úloham, ale bolo nežiadúce - si obľúbil ich jemnú a harmonickú vnútornú podstatu. Naučil sa rýchlo rôzne dialekty Mayov. V roku 1701 bol vyslaný do mesta, ktoré sa dnes volá Chichicastenango. V tom čase to bolo len nejakých 180 rokov po tom, ako katolícki Španieli v mene kríža a Ježiša Krista beštiálnym spôsobom vyvraždili všetky kniežacie rody Mayov a to buď tak, že ich zahrdúsili alebo za živa upálili. Jednoduchých Indiánov Španieli používali ako svojich otrokov a museli vykonávať ťažké telesné práce. Zlopovestný vrah a vykynožovač Indiánov Hernando Cortez vydal svojim krvilačným španielskym conquistadorom príkaz :"Acabar con el alma del Indio - Zničte dušu Indiánov."
Podarilo sa mu zničiť vysoko rozvinutú starobylú ríšu Aztékov - v roku 1521 dobyl ich hlavné mesto Tenochtitlan. Na jeho mieste stojí dnes hlavné mesto Mexika. Presne podľa príkazu Corteza vykynožili Španieli celú vrstvu tých Indiánov, ktorí boli vzdelaní a boli nositeľmi indiánskej kultúry.
Preto bolo znakom veľkej dôvery a náklonnosti, keď Ximenezovi náčelník jednej indiánskej obce ukázal utajované rukopisy najstarších indiánskych písomností, ktoré zachytávali ich najposvätnejšie tradície a kulty . Ximenez bol verný katolík a určite bol aj zajatcom svojej doby, ale práve tak bol zajatcom svojej úprimnej náklonnosti k Indiánom a považoval ich za svoje deti. Neraz hovorieval, že majú detsky naivnú a dobrú dušu.
Jeho obdiv a nadšenie pre ich kultúru ešte viac narastal pri čítani ich rukopisov. V knihe Popol Vuh čítal o stvorení sveta, kde bohovia vyriekli: "Staň sa Zem." A odrazu povstala a bola tu Zem. Čítal aj o potope sveta. A o havranovi, ktorý ukázal tým, čo prežili potopu, novú zem, vynárajúcu sa z vodných záplav. Čítal a čítal, plný úžasu a jeho obdiv rástol - dočítal sa aj o prechode cez more - podobnom, ako ho urobili dietky Izraela na úteku pred faraónovým vojskom. Čítal, a podobnosti s bibliou ho čoraz viac udivovali.
Ako je možná táto podoba s kresťansko-židovskou bibliou?  Mojžiš predsa nikdy nebol u Mayov. Nemohli to byť záhadní Annunaki, ktorí odovzdali rovnaké božské posolstvo všetkým kultúram sveta?
Zakončím tento krátky članok o fascinujúcej knihe Popol Vuh (aby som o nej povedal všetko, musel by som napísať knihu - ale niekedy v budúcnosti o nej prinesiem ešte nejaké informácie) tým, ako Ximenez začal jej preklad do španielčiny z reči Quiche, ktorú ovládal tak skvele, ako málokto na svete:
Empiezan las historias del origen de los Indios de esta provincia de Guatemala..... - Začínajú sa historky o pôvode Indiánov v tejto provincii Guatemala.........