Keď zo zdravých rýchlo urobia chorých - lebo sa podrobili preventívnemu vyšetrovaniu, 1.časť

21.10.2015 23:36

Ak sa rakovina zistí veľmi skoro, tak je veľmi pravdepodobné, že bude vyliečená. Nie je to potom tak, že preventívna prehliadka by mala byť samozrejme ešte viac nápomocná pri efektívnom boji s rakovinou? Napríklad mamografia má byť metódou, ktorá umožňuje veľmi skoré diagnostikovanie rakoviny prsníkov. Veľmi dlho sa na to verilo a sa to všade propagovalo.

Dlhodobé a rozsiahle štúdiá však dokazujú niečo celkom iné. Úspechy mamografie sú sotva preukázateľné. Na základe mamografie je urobených oveľa väčší počet chybných diagnostík, znamenajúcich nepotrebnú liečbu, ako je tých, ktoré vedú k zachráneniu pred rakovinou. Aj pri všeobecných preventívných lekárskych prehliadkach  je bilancia negatívna. Veľmi často sa označia za chorých pacienti napríklad len preto, lebo výsledky vyšetrovania krvi sa odkláňajú od normy.

Podobne je to aj s testami , ktoré majú zistiť prípdné ochorenie prostaty. Neraz sú ich výsledky chybné. O Nemcoch je známe, že až 90 percent je presvedčených o tom, že preventívne vyšetrovania môžu prekaziť rakovinu. Žiadny iný národ nemá v tomto smere takú veľkú dôveru. 

pokračovanie nasleduje