Keď zločinci rozhodujú o tom, kto smie žiť a kto nie

03.09.2014 11:14
 

Lesy, pralesy, púšte a moria našej planéty sa podobajú poľnej nemocnici po krvavej bitke. Je v nich  príliš veľa ťažko ranených a príliš málo liečiteľov. Vo vojenskom lekárstve sa v takom prípade použije metóda zvaná triage. Zranení sa zadelia do troch skupín. Tí čo sú v prvej skupine, tí musia byť okamžite ošetrení, v druhej sú tí, ktorí môžu ešte počkať a v tretej skupine sú tí, ktorým už nie je pomoci - teda tí, ktorí sú takpovediac odsúdení na smrť.  

Rozhodovať o tom, koho kam zaradiť, je veľmi ťažké a veľmi to zaťažuje psychu tých, ktorí to musia urobiť.

V tomto prípade však nejde o lekárov, ale o ochrancov prírody. Mnohí z nich principiálne odmietajú stratégiu triage . Je až dych zarážajúce, s ako rýchlosťou miznú zo Zeme početné druhy a ako sa z jej povrchu vytrácajú životné priestory najrôznejších zvierat. A práve v tejto situácii musia rozhodnúť tí, ktorí to všetko spôsobili - teda v pravom slova zmysle zločinci - o tom, kto smie prežiť a kto nie.

Na ochranné programy údajne nie je dostatok finančných prostriedkov. A tých, ktorí sú najviac zodpovední za decimovanie druhov na Zemi, tých politici nevedia a či nechcú stopnúť!!!

Ochrancovia prírody tvrdia, že rozhodnutie o tom, že nejaký ohrozený druh nebudeme chrániť , je jednoducho vyhlásením bankrotu nás všetkých - celého ľudstva.

Výskumný tím pre záchranu druhov, ktorý vedie Madeleine Bottrill na univerzite Queensland v Austrálii, vydal správu, kde sa o.i. hovorí, že ak by sme žili vo svete rozumu a racionálnej ekonomiky, tak že by na všetko potrebné boli finančné prostriedky."

Tá je absolútna pravda. Naša civilizácia produkuje nesmierne veľa a na všetko užitočné by bolo pre všetkých dosť. My sme sa stali ale totálne patologickou a psychotickou civilizáciou, ktorá rôznymi spôsobmi ničí doslova deštruktívnym spôsobom viac ako 92 percent  z hodnôt, ktoré vyprodukuje. Veľká časť nášho konzumu je totálne nepotrebná a vyslovene kontraproduktívna voči nám samým - robí nás duševne i organicky chorými a závislými bytosťami. 

Koľko hodnôt zničíme len našimi nezmyselnými vojnami a produkciou zbraní, o tom som už viackrát pisal v iných článkoch. 

Sme zločincami najodpornejšieho druhu - pretože sme sa absolútne nič nepoučili z našej histórie, ktorá je len a len históriou vojen a ničenia.

Vymieranie zvieracích druhov na našej planéte je v plnom a veľmi rýchlom chode. V jednej štúdii z roku 2011 je nasledovný záver vedcov: Ak vymrú všetky tie druhy, ktoré sú v ohrození , tak to oficiálne bude nová éra masového vymierania druhov zvierat na Zemi. V dlhej histórii života na našej planéte sa taká katastrófa odohrala dosiaľ 5 krát a zakaždým jej padlo viac ako tri štvrtiny všetkého živého za obeť. Naposledy to bolo pred 65 miliónmi rokov, keď veľký meteorit pri dopade na Zem pravdepodobne vyničil aj dinosaurov.

Tentokrát, po 6. krát, je to však po prvý krát inakšie ako dosiaľ. Tou hroziacou katastrófou pre život je v tomto prípade ľudstvo. Je to ťažký a neospravedlniteľný zločin, ktorého sa dopúšťame a za ktorý nás budúce generácie budú navždy len preklínať.