Keď primátor Mannheimu musí kvôli kriminalite azylantov prosiť o pomoc ministra vnútra

17.05.2018 23:24

Mannheim, mesto ležiace na sútoku dvoch riek, Rýna a Neckaru, je s viac ako 300 000 obyvateľmi druhé najväčšie mesto Bádenska-Württemberska. Kriminalita azylantov v Mannheime je vysoká a neustále narastá a doslova exploduje kriminalita neplnoletých azylantov, ktorí prišli do Európy sami bez príbuzných.

Z toho dôvodu poslal Peter Kurz SPD, primátor Mannheimu, naliehavý list (lepšie vyjadrené zúfalý list, keďže si so situáciou v meste nevedel poradiť) ministrovi vnútra v Stuttgarte, Thomasovi Stroblovi z CDU. O.i. mu písal:

“Obyvatelia Mannheimu to pokladajú za zlyhanie štátu, keď ani po opakovaných trestných činoch  utečencov zo severnej Afriky, títo nie sú vyhostení, lebo u mnohých nie je možné zistiť ich pravú identitu. A ak ide o neplnoletých kriminálnych azylantov, tých nemožno dať do väzenia."

Ďalej Peter Kurz prízvukoval, že občania v meste úplne stratili dôveru v to, že štát je schopný ich chrániť.

Vôbec však nepochybujem, že primátor by najradšej bol napísal, že občania sú presvedčený, že štát na ich obavy a strachy „kašle“. Vie to totiž tak dobre ako aj ja, lebo pri mojej návšteve Mannheimu som spolu s mojim kolegom mal rozhovry a viacerými Mannheimčanmi, ktorí mi rezignovane a zatrpknuto potvrdili, že od štátu v tomto smere už neočakávajú vôbec nič a možnú záchranu v tomto smere vidia len v AfD.

Peter Kurz napísal ministrovi aj to, že predovšetkým kriminálni azylanti nemajú najmenšiu snahu sa integrovať a dopúšťajú sa neprestajne pouličnej kriminality, poškodzovania súkromného i štátneho majetku, okrádania ľudí i krádeží v obchodoch a nákupných centrách.

V liste žiadal ministra o urýchlené vytvorenie podmienok, aby bolo možné kriminálnych mladistvých azylantov zatvoriť do špeciálnych ústavov, za účelom ich prevychovania.

Mannheimčania majú najväčšie obavy práve z tejto skupiny azylantov, ktorí majú priam neskrotné kriminálne energie a sú nebezpečím aj pre ženy a dievčatá.