Každý môže ostať mladým až do smrti. Dodatok k prezidentovi Moralesovi.

14.07.2015 13:18

Mladost nie je len istá epocha ludského  života – mladost je predovšetkým aj stav ducha, je aj neustálym  rozbehom vôle, nadšenia, spontanity a rozletu fantázie a je aj  prejavom a intenzitou pozitívnych pocitov.

Mladost je však aj neustále vítazstvo  odvahy nad zbabelostou a je aj triumfom nepripustenia usadlosti  a pohodlnosti, ktoré sa do cloveka s pribúdajúcimi rokmi zacnú  nebadane vkrádat, ak nie je ostražitý !!!!!!!

Nikto sa nestane starým  len preto, lebo ho stiesnuje a k zemi tlací poccet prežitých  rokov.

Nie, nie,...... tak sa staroba  nezacína – staroba sa zacína až vtedy, ked dáme zbohom  našim ideálom a vzdáme sa našich snov a vízií. Rokmi sa môže pokrcit  naša pokožka, zvráskaviet naša tvár a môžu sa sfarbit naše  vlasy do siva. Ak ale stratíme naše nadšenie a zvedavost, našu  túžbu po novom poznaní, našu lásku a nádej, potom sa zacína  krcit, scvrkávat a starnút aj naša duša, a tak upadá a  sa z nás vytráca aj náš duch.

Preto nikdy nezabúdaj:


Si taký mladý, aká mladá je tvoja viera  v seba a tvoja vnútorná sloboda a si taký starý, aký velký  je tvoj strach a tvoje pochybnosti. Si taký mladý, aká mladá  je tvoja sebadôvera a odvaha, a si taký starý, ako necháš narastat  tvoj vnútorný úpadok a tvoje neistoty.

V neposlednom rade si však aj taký mladý,  aké mladé sú tvoje nádeje, tvoje sny a ideály a si taký starý,  ako narastá tvoja váhavost a zbabelost.

Pokial prijímaš s otvoreným srdcom posolstvá  krásy, radosti, smelosti, altruizmu, spravodlivosti a súcitu od  kozmu, od tvojej matky Zeme, od ludí a od všetkého ŽIVÉHO,  dovtedy zostaneš mladý, a to aj vtedy, ak si návrat Slnka po  dlhej zime zažil hoci už aj stokrát.

Až potom, ked navždy ovisnú krídla tvojich  vzletov a rozletov a skloníš hlavu od hviezd k zemi a ked pripustíš,  aby vnútro tvojho srdca zaplnil pesimizmus, lad a deštruktívny  cynizmus, až potom si naozaj už aj ty starý, bezmocný a len  polutovaniahodný.

Preto si pripomen  každý den odznova:


Len v tebe samom, v tvojom srdci a v tvojom  duchu leží klúc k vecnej mladosti!
 
Dodatok k Evovi  Moralesovi:


Tí, ktorí na neho plní zloby, deštruktivity  a absolutnej neznalosti faktov o tomto skvelom mužovi, kydajú špinu a píšu do médií nezmysly, sú úbožiaci, ktorí  sú plní len negatívnych emócii a sú len polutovaniahodní.

Všetko to, co  som napísal o mladosti, platí plnou mierou aj pre prezidenta Bolívie Eva Moralesa. Patrí k tým  výnimocným a mimoriadnym ľuďom , ktorí zomrú mladí, bez ohladu na to,  kolko rokov budú mat v okamihu smrti.