Aj dnes nový článok z filozofie BYTIA - štítok: Filozofia BYTIA

07.12.2014 18:48
 

Filozofia BYTIA ma naučila ako sa stať šťastným a vyrovnaným človekom. Moje presvedčenie je, že ak sa ľuďom raz podarí uniknúť zvonku im vsugerovanej potrebe a nevyhnutnosti stať sa poslušnými zajatcami a otrokmi patologicky prehnaného konzumizmu (z ktorého plynie primárne alebo sekundárne každé zlo tohto sveta) a tým aj totálne neslobodnými členmi obrovského stáda podobných nevoľníkov, tak je to možné v jedinom prípade. 

Stane sa tak len vtedy, ak sa budú konfrontovať s filozofiou a psychológiou BYTIA a dokážu vybudovať svoj život predovšetkým na nej. Je to filozofia, ako ju hlásal a učil skvelý mysliteľ a humanista Erich Fromm. Vznešenejšie a etickejšie idey som nikdy nepoznal. 

 

„V štítku filozofia BYTIA chcem odovzdať niečo z toho, čo veľká múdrosť v mojej duši navždy žijúceho Ericha Fromma naučila mňa a zároveň chcem ukázať, ako sa jej idey môžu stať VEČNÝM SVETLOM cesty života každého.“ 

 

„Ľudia by nemali príliš myslieť na to, čo všetko chcú mať, ale by sa mali sa oveľa viac zamýšľať nad tým, čím sú.“

Meister Eckhart, 1260 - 1328, nemecký teológ a filozof 

 

„Cesta k morálnemu konaniu je možná len vtedy, ak nás životom vedie vždy len láska a poznanie.“       

Lao- tse, legendárny čínsky filozof, ktorý žil v 6. storočí p. n. l.

 

„Čím menej si v bytí, čím menej ťa bytie napĺňa, tým viac chceš vlastniť a tým viac sa zriekaš svojej slobody a tým viac ti nenávratne uniká život pravý a nezdeformovaný.“    

Erich Fromm, 1900 - 1980, nemecký psychológ, autor, zakladateľ psychoanalýzy