Katastrofálne pomery v LKA Berlin (Krajinský kriminálny úrad) pomohli „berlínskemu“ teroristovi Amrimu

17.05.2018 16:32

Prípad teroristu Anisa Amriho, ktorý v decembri 2016 zabil na vianočnom trhu v Berlíne niekoľko ľudí, je všeobecne známy. Oveľa menej je ale známe, čo v tejto súvislosti vyšlo najavo ohľadne pomerov, ake panujú v LKA Berlín a ktoré zapríčinili, že tento atentát vôbec bol možný. V opačnom prípade by bol Amri už dlho pred svojím krvavým činom sedel vo väzení.

Začiatkom októbra 2015 narastal tlak na pracovníkov LKA Berlín extrémne. Mnohé háklivé veci ostali nevybavené. Nebol na ne čas, chýbali ľudia. Vedúci jedného z komisariátov LKA si sadol k stolu a spísal svoje obrovské pracovné problémy na papier. O.i. napísal o tom, že on i jeho spolupracovníci, ktorí majú na starosti vyšetrovať a stíhať zločiny islamizmu sú úplne preťažení a nestačia vykonávať veľkú časť svojej práce.

Tou veľkou časťou práce, ktorú príslušný komisariát nestíhal vybavovať, boli viaceré prípady (patril k nim aj Amri), ktoré sa týkali  veľmi závažného paragrafu 89a STGB (trestný zákonník).

Ten sa týka pripravovania mimoriadne nebezpečných štát a spoločnosť ohrozujúcich trestných činov, pričom ich prešetrovanie má vyskú prioritu a nesmie byť odložené na neskôr.

Zmienený vedúci pracovník mal na stole aj prípad Amriho a v dokumentoch, ktoré sa ho týkali, bolo uvedené viacero závažných dôvodov, na základe ktorých ho bolo možné zatknúť. Nestalo sa tak až do dňa, kedy vykonal svoj krvavý atentát. Na komisariáte bol nedostatok pracovníkov a závažné prípady boli odložené na celé mesiace do skriniek a zamknuté.

Myslela si kancelárka, že všetci utečenci – moslimi, ktorých pozvala do Nemecka sú anjeli? Tak naivná nemohla byť – alebo v tom bolo niečo iné? Určite bolo.

V každom prípade mala za to prevziať plnú zodpovednosť a odstúpiť.