Kanada, magické slovo pre milióny emigrantov, ktorí ju osídlili. Ale prečo sa tak volá - viete ?

08.09.2015 15:03

Prvým Európanom, ktorý prišiel na územie dnešnej Kanady, bol moreplavec Jacques Cartier. V poverení francúzskeho kráľa Františka I. skúmal v roku 1535 v Quebecu rieku Sankt-Lorenc a jej okolie. Počas plavby po tejto rieke, narazil na dedinu Irokézov. Keď sa dozvedal od nich, aké má meno ich dedina, tak mu odpovedali, že ju volajú Kanata. Toto slovo v ich reči znamená dedina.

Carter si ho zapamätal a keď zhotovoval mapu pre oblasti na sever od rieky Sankt-Lorenc, dlhej 2900 kilometrov, tak ich na nej označil slovom Canada. Neskôr kartografovia toto označenie prebrali pre celé územie na sever od USA. 

A tak sa slovo irokézskych Indiánov Kanata stalo "krstným otcom" názvu obrovskej krajiny menom Canada, ktorá je po Rusku druhou najväčšou krajinou na svete. So svojimi 243 042 kilometrami má Canada aj nadlhšie morské pobrežie na svete a tiež aj viac jazier a riek, ako ktorákoľvek iná krajina sveta. Stará indiánska dedina Kanata je dnes národným historickým múzeom.