Šéf Juso, Kevin Kühnert SPD, chce rozbiť kapitalizmus zavedením socialistických hodnôt

06.05.2019 21:36

Pád kapitalizmu v Nemecku už čoskoro? Obľúbený a vplyvný šéf mladých socialistov v SPD vyhlásil verejne viaceré socialistické tézy, podľa ktorých chce kapitalizmus postupne demontovať. V Nemecku to vyvolalo v spoločnosti i v politike veľký rozruch. Spoločným menovateľom téz Kevina Kühnerta je dosiahnutie takého stavu v spoločnosti, kde nebudú superbohatí a kde bude bohatstvo spravodlivo rozdelené. Chce zaviesť do zákonodarstva zákon umožňujúci vyvlastňovanie u tých, čo majú nadmerne veľa a chce s tým začať u koncernov.

Okrem iného, čo v tejto veci vyhlásil Kevin Kühnert, povedal aj nasledovné:

„Bez nevyhnutnej kolektivizácie neprekonáme kapitalizmus a nezlomíme jeho moc.“

Ako príklad si vzal na mušku koncern BMW. Povedal, že jeho obrovské zisky treba demokraticky kontrolovať, čo zároveň automaticky vylučuje to, že bude patriť kapitalistickým vlastníkom. Zdôraznil, že BMW v tej forme ako existuje teraz, spravodlivá demokratická  spoločnosť nepotrebuje a ani nechce.

Kühnert chce podľa tejto tézy vyvlastňovať všade tam, kde zisky a majetky prekračujú istú hranicu a vyvlastnené hodnoty chce poslať smerom dole, tým čo majú a zarábajú len úbohé minimum.

Samozrejme, že pichol do veľmi nebezpečného osieho hniezda a zožal mnoho kritiky a už sa aj ozvali vplyvné hlasy žiadajúce, aby bol z SPD vylúčený.

Lenže tento superinteligentný a rétoricky a argumentatívne mimoriadne schopný mladík má aj množstvo prívržencov, a to nielen v SPD, ktorí jeho odvážne tézy podporujú a za ním aj stoja. Kühnert je aj veľkým bojovníkom a nezvykne hovoriť len tak do vetra a nie je typom, ktorý hneď po prvom útoku na jeho osobu „stiahne chvost“.  

Okamžite po masívnej kritike, ktorá sa na neho zosypala, tak opätovne verejne spustil svoju ostrú protikapitalistickú rétorickú paľbu a ešte ju aj zosilnil. Ultimatívne žiadal svoju SPD, aby sa teraz len zbabelo nekrčila a „neschovávala sa pod stôl“.

A hneď už aj dostal podporu od renomovaných „ESPEĎákov“, najmä z ľavého krídla SPD. Dostalo sa mu až prekvapujúco veľa podpory, a to zo všetkých kútov republiky. A to aj od starých zaslúžilých vysokých funkcionárov SPD. Podpora pre neho prišla aj z iných politickýchstrán.

Postavil sa za neho dokonca aj šéf najväčšej a najdôležitejšej krajinskej SPD, zo Severného Porýnia-Vestfálska, Sebastian Hartmann. Ten povedal, že SPD musí otvoriť vecnú diskusiu o tézach Kühnerta a že je presvedčený, že Nemecko potrebuje od základu nový model ekonomiky.

Podľa Hartmanna je voľný a nespútaný trh nepriateľom demokracie. Vytvára čoraz väčšiu nerovnosť a  ukrýva v sebe preplnený sud pušného prachu.

Bundestag poslankyňa, významná členka predsedníctva SPD, Wiebke Esdar sa tiež postavila za Kühnerta a za jeho tézy:

„Ak chce SPD skutočnú obnovu, ako sme to voličom viackrát sľúbili, tak je nevyhnutné, aby sme vyriešili paradox medzi prácou a kapitálom. Roky pasívne znášame ako neoliberalizmus čoraz viac silnie a ako neustále bohatnú boháči a ako úmerne tomu chudobnejú chudobní. SPD to nesmie nechať aj naďalej tak.“

Kevin Kühnert je prvý SPD politik, ktorý tvrdo a verejne skritizoval svoju stranu za to, že sa len zbabelo krčí pred mocou koncernov a pred bičom neoliberalizmu. Kühnert vyčíta svojej strany, že silné slová a veľké sľuby nasadí vždy len pred voľbami, aby potom na ne rýchlo zabudla.

Chce, aby v Nemecku zavládol skutočný demokratický socializmus, ktorý bude humánny a spravodlivý a ktorý zákonmi zabráni hromadenie nesmierneho bohatstva v rukách niekoľkých málo ľudí a zároveň zaručí, aby nikto nebol chudobný ako kostolná myš.

Juso šéf dnes vyzval svoju stranu SPD, aby diskusiu k tomu, čo on chce presadiť v Nemecku, viedla ofenzívne a vytrvalo, lebo len tak to môže viesť k radikálnym pozitívnym zmenám spoločnosti.