Jediný orgán v našom tele, ktorý je schopný vždy dorásť

14.09.2014 11:58


Podľa gréckej mytológie grécki bohovia potrestali Titana Promethea za to, že im ukradol oheň a daroval ho ľudstvu.Prikovali ho za to na vysoké bralo a každý deň k nemu priletel veľký orol a zožral mu z tela kus pečene. Tento ukrutný trest vymyslel pre neho sám najvyšší boh Zeus. Trest zaručoval nekonečné utrpenie, lebo pečeň sa vždy odznova obnovuje a dorastá.
Regeneračná schopnosť pečene je v našom tele veľmi unikátna, lebo ju nemá žiadny iný orgán. Pečeň obsahuje veľké množstvo kmeňových buniek. Tie nie sú však celkom dozreté a tak sa môžu ďalej vyvíjať rôznymi smermi. Ak pečeň z nejakého dôvodu stratí nejakú svoju časť, tak začne vysielať signály na tieto kmeňové bunky, aby začali vytvárať práve tie bunky, ktoré ju môžu doplniť do pôvodného stavu.
Preto je možné nejakému darcovi orgánu odobrať polovicu z jeho pečene a voperovať ju tomu, kto tento zákrok potrebuje a následne obom  - darcovi i obdarovanému - v priebehu dvoch mesiacov dorastie pečeň na pôvodnú veľkosť.