Jediná spoločnosť na svete, kde sú si naozaj všetci rovní

27.10.2014 11:27
 

V južnej Afrike existuje spoločnosť, ktorú by označil za svojich jediných pravých veriacich tak Karol Marx, ako aj Ježiš Kristus - v tejto kultúre sú si skutočne všetci rovní. Nikto nie je viac alebo menej, ako ktorýkoľvek iný člen tejto kultúry. Všetci majú tú istú autoritu a tú istú dôstojnosť. 

Je to etnikum a či kmeň Sanov. Žijú v egalitárnej spoločnosti a žiadny jej člen nemá viac práv, viac privilégií a viac autority, ako iní San-členovia. Vplyv západnej kultúry, ktorá chce všetko ovládnuť a všade diktovať svoj spôsob života samozrejme už narušil aj pôvodnú homogénnosť a "čistotu" San-kuktúry a mnohí Sanovia pracujú na veľkofarmách ako robotníci. Napriek tomu žije ešte niekoľko tisíc Sanov pôvodným slobodným tradičným životom ich vlastnej civilizácie a síce ako Nomádi na stepiach Namíbie, JAR, Botsvany, Zambie, Angoly  a Zimbabve.

Ich kultúra nepozná žiadnych politických vodcov a náčelníkov. Nepotrebujú policajtov ani vojakov, ale ani väzenia a strážcov. Ich reč nepozná slovo kriminalita - nedopúšťajú sa žiadnych trestných činov. 

Nepoznajú závisť a nenávisť - základné štruktúry a psychologickú alfu a omegu našej "úžasnej " civilizácie - veď niet čo závidieť a preto ani niekoho nenávidieť. Nikto nemá viac moci ako ten druhý. U nich sa rozpadá a je celkom znegovaná psychológia veľkého rakúskeho psychológa Alfreda Adlera - psychológia moci.

San-ľudia žijú v skupinách od 25 do 200 členov. Spoločne tiahnu krajinou a spoločne poľujú. Každý dostane rovnaký podiel. Skupiny nie sú žiadnymi pevnými a nemennými štruktúrami a nie sú ani rodinnými klanmi. Sú zložené voľne nielen na základe rodinných väzieb, ale aj na základe priateľstiev, sympatií a záľub. 

Každý jednotlivý San môže kedykoľvek svoju skupinu opustiť a pripojiť sa k inej skupine.