Jediná EÚ krajina, kde je fajčenie zakázné dokonca aj vonku pred dverami

02.07.2019 23:29

V pondelok vstúpil vo Švédsku do platnosti nový zákon, ktorý ešte viac obmedzuje fajčenie, ako doterajší zákon. A platí aj pre tých, ktorí fajčia e-cigarety. Švédski fajčiari teraz majú ešte menej priestoru pre svoju realizáciu vo verejných priestoroch. 

Pod zákaz spadajú početné verejné priestory, ako napr. detské hriská, autobusové stanice a zastávky, železničné stanice.

Dosiaľ smeli Švédi fajčiť ako návštevníci reštaurácií, krčiem a kaviarní len vo vonkajších vyhradených priestoroch. To teraz odpadlo a fajčiť sa nesmie ani pred vchodovými dverami do týchto zariadení a ani nikde pred vchodmi do verejných budov, včítane škôl.

Ministersto zdravotníctva vníma toto opatrenie ako ďalší dôležitý krok na ceste zlepšovania zdravia obyvateľstva. A jeho prostredníctvom sa má obmedziť aj pasívne fajčenie.

Fajčenie je vo Švédsku už veľa rokov veľkou časťou obyvateľov zaznávané a odmietané. Mnoho Švédov to dokonca vníma ako asociálny akt, ak si v ich blízkosti niekto zapáli cigaretu.

Cieľom súčasnej vlády je dosiahnuť to, aby do roku 2025 bolo kompletne celé Švédsko priestorom, kde sa nikde nefajčí.

To je nasledovaniahodný príklad aj pre ostatné EÚ štáty.