Je Zem v lete bližšie k Slnku ako v zime?

24.09.2018 23:26

Nie - je to práve naopak. Svoju najväčšiu blízkosť k Slnku dosiahne Zem v januári, keď na našej severnej polguli vládne zima. Vzdialenosť Zeme od Slnka vtedy obnáša 147 miliónov kilometrov a astronómovia hovoria, že sa Zem vtedy nachádza v periheli.

Bod najväčšej vzdialenosti Zeme od Slnka dosiahne naša planéta v júli a vtedy je od Slnka vzdialená 152 miliónov kilometrov. Astronómia to označuje ako afel. Priemerná vzdialenosť Zeme od Slnka je 149,5 miliónov kilometrov.

Z týchto údajov je vidieť, že Zem obieha Slnko po eliptickej dráhe s malou excentricitou, a to znamená, že je len málo oválneho tvaru a skôr pripomína kruh ako elipsu. V takom prípade nie je na Zemi veľký teplotný rozdiel medzi jej polohou v afeli a v periheli. Sú to len štyri stupne Celsia a o tom, či na Zemi panuje leto alebo zima rozhoduje takmer výlučne sklon zemskej osi voči ekliptike a jej vzdialenosť od Slnka má na to len veľmi malý vplyv. 

Ekliptika je imaginárna a či pomyslená rovina preložená cez elipsu, ktorú Zem opisuje pri svojom obehu okolo Slnka. Toto naklonenie zemskej osi obnáša približne 23 stupňov. Tu zohráva významnú úlohu náš Mesiac, ktorého prítomnosť os Zeme stabilizuje, a tak jej naklonenie voči ekliptike ostáva konštantné. V opačnom prípade by naše ročné obdobia upadli do chaotických priebehov a nemali by vždy približne ten istý ráz, čo by následne spôsobovalo extrémne katastrofické stavy počasia.