Je v turkménskej púšti: Brána do pekla

19.04.2019 23:02

Púšť Karakum v Turkménsku sa rozprestiera na 80 percentách plochy krajiny (488 000 štvorcových kilometrov a 5, 75 miliónov obyvateľov). Hlboko vo vnútri Karakumu, 270 kilometrov severne od hlavného mesta Turkménska leží neobyčajný prírodný fenomén – kráter Derveze.

Brána do pekla, ako ho nazývajú tamojší obyvatelia z dediny Derveze, vzdialenej necelých 8 kilometrov. Ide o obrovskú dieru – priemeru 70 metrov - do zeme, z ktorej nepretržite šľahajú veľké plamene, „večný oheň“.

Miestni obyvatelia hovoria, že ak príde k plameňom veriaci človek, tak hneď myslí na svoje hriechy a dostane nutkanie, aby sa začal vrúcne a kajúcne modliť. A z týchto pocitov ľudia dali kráteru meno Brána do pekla.

Turkménsko, niekdajšia súčasť Sovietskeho Zväzu, patrí k najizolovanejším krajinám na svete, o čom svedčí aj to, že ročne ju navštívi len niekoľko desiatok tisíc zahraničných  turistov.

Brána do pekla existuje len necelých 40 rokov a nie je prirodzeným fenoménom, ale umelým. Vznikla takpovediac nedopatrením. Zrodila sa v dôsledku chyby, ktorej sa dopustili sovietski vedci.

V roku 1971 tam sovjetski geológovia začali so sondovacími vrtmi, lebo predpokladli, že v blízkosti dediny Derveze musia byť bohaté ložiská zemného plynu. Hneď pri jednom z prvých vrtov sa nečakane prevŕtali do podzemnej dutiny, z ktorej začal prúdiť zemný plyn. Vychádzali z toho, že dutina nie je obrovská a preto vychádzajúci plyn zapálili v domnienke, že rýchlo vyhorí a budú pokračovať s ďalšími sondovacími vrtmi.

Mýlili sa však veľmi, lebo horenie neprestávalo apretrváva až dodnes. Omylom zapálili obrovský večný oheň.

A tak sa táto Brána do pekla stala symbolom obrovských zásob zemného plynu Turkménska, ktorá sú štvrté najväčšie na svete.

Zatiaľ tento jedinečný fenomén videlo len málo cudzincov, lebo dosiaľ bol turkménsky turizmus  doslova len v plienkach.

Pred dvoma rokmi sa však Turkménsky štátny turistický urád začal modernizovať a má ctižiadostivé plány a jedným z nich je snaha urobiť z Brány do pekla svetovú turistickú atrakciu, spojenú so všetkým, čo k tomu patrí, počnúc ekoturizmom až po extrémne športy.