Je realita okolo nás len istým druhom "filmu" v našom mozgu?

09.02.2015 21:27

Je naše uvedomovanie si reality niečo kontinuálne nepretržité, alebo je to len reťazec jednotlivých obrazov - momentiek - z akých pozostáva každý kinofilm? Až odpoveď na túto otázku nám môže odhaliť, či to, čo si uvedomujeme, nie je len ilúziou.

Náš mozog je nepredstaviteľne dynamický orgán, hoci vyzerá extrémne jednoducho. Zo všetkých jeho kútov a štruktúr vysielajú milióny neurónov priam nekonečné množstvo elektrických impulzov. Množstvo neurónov akoby "vystrelovalo" impulzy celkom spontánne, bez zjavnej príčiny. Pomocou nových techník, ako je elektroencefalografia alebo mikroelektródové snímky, možu vedci "načúvať" polyfónnemu koncertu neurónov v našej hlave. 

Každa mentálna aktivita je sprevádzaná priam nekonečným a komplexným chaosom neuronálnych impulzov, ktoré majú vždy iné zloženie. Princíp, na ktorom tento fenomén spočíva, nám zatiaľ nie je jasný. Vieme však to, že to je tento chaos, ktorý vždy vytvára poriadky a tým poriadkom sú obrazy, ktoré si uvedomujeme. Takto vzniká uvedomovanie si reality a či vytváranie reality nami.

Akokoľvek to je v prípade našej reality, ale je pre nás veľmi ťažké sa dlhší čas  koncentrovať na nejaký objekt. Naša pozornosť akoby neustále preskakovala z jedného objektu an druhý. Presne to isté platí aj pre naše myšlienky. Aj pri nich naše reflexie neustále akoby vytvárali celý kolotoč myšlienok a nechcú dlhšie ostať len pri jednej a tej istej myšlienke.

Ako vzniká tento odbeh rôznych dojmov v našom mozgu? Je naše vnímanie skutočne také, ako sa nám zdá? To znamená je priebežne spojité, alebo je zadelené do jednotlivých časových úsekov, ako vo filme?

Táto otázka zaujíma neurológov a psychológov najviac. Jedine odpoveď na ňu nám ukáže, či je naše vnímanie realitou, alebo je len fikciou a ak áno, či je táto fikcia pre každého z nás taká istá, alebo je pre každého rôzna.