Je mravec schopný prežiť aj sám?

14.10.2017 21:47

 

Čo sa stane s mravcom, ako ho izolujeme od jeho mraveniska a prinútime ho existovať osamote?

Biológovia Univerzity Lausanne urobili taký pokus a viaceré mravce izolovali a nechali ich žiť osamote. Už po malej chvíli sa začali veľmi nervózne a chaoticky pohybovať.

Vedci z toho usúdili, že osamotený mravec zúfalo hľadá svojich súkmeňovcov. Hoci biológovia zabezpečili izolovaným mravcom ich obvyklú potravu, tak neprežili v izolácii viac ako šesť dní.

Proces spracovania užitej potravy v ich zažívacom trakt bol u nich nejakým spôsobom narušený, a to ako dôsledok "nepokoja a nervozity", ktoré spôsobila ich izolácia.

Ak vedci ale mravce nechali existovať v malých skupinkách o počte päť až desať jednotlivcov, tak žili až do šesťdesiat dní. Za normálnych okolností žijú mravci v mravenisku rok až niekoľko rokov. Táto dĺžka ich života závisí od toho k akému druhu mravcov patria.