Japonská firma ako prvá na svete odmeňuje svojich nefajčiarov

03.11.2017 16:28

Istá japonská marketingová firma sa rozhodla každoročne darovať svojím zamestnancom nefajčiarom dodatočné dovolenkové dni.

V tejto súvislosti ide o všeobecne známy problém, že zatiaľčo fajčiari počas práce chodievajú často fajčiť, pričom ich kolegovia nefajčiari ďalej pracujú, čo väčšina z nich  pociťuje ako nespravodlivosť, a to neraz narúša pracovnú atmosféru v podnikoch a úradoch.

Veľká škodlivosť fajčenia je vo všeobecnosti fakticky každému známa. Napriek tomu obrovské množstvo ľudí je doslova hlúpo nepoučiteľných a holduje tejto nezmyselnej a chorobnej neresti.

Ja sám som napísal na túto tému článok na webe i na mojich blogoch.

V Japonsku fajčí 22 percent obyvateľov. Na svete celkove je to takmer 30 percent. V Nemecku je to dokonca o jedno percento viac ako je svetový priemer. To, čo teraz urobila japonská firma, by sa malo dostať do zákonov každej EÚ krajiny.

Každý nefajčiar tejto firmy dostane dodatočne až 6 dní dovolenky do roka.

Firma so 120 zamestnancami sa volá CEO Takao Asuka a jej vedenie sa už teraz teší z toho, čo sa jej podarilo. Len dva mesiace po zavedení tejto inovácie prestali fajčiť štyria z 26 fajčiarov firmy. A 30 zamstnancov už využilo svoju dodatočnú „nefajčiarsku“ dovolenku.

V Nemecku zomrie ročne na následky fajčenia do 120 000 ľudí a na celom svet je to až 7 miliónov. V každom prípade je táto japonská inovácia nasledovaniahodnou ideou.

Skúste to navrhnúť svojmu zamestnavateľovi.