Islamizácia Viedne je v takom štádiu, že niektoré kresťanky si už dobrovoľne dávajú šatky na hlavu

13.02.2019 21:43

Viedenskí aktivisti Lena Jäger a Marcus Franz, niekdajší poslanec rakúskeho parlamentu, informovali šéfredaktora Nikiho Fellnera o tom, že vo Viedni je čoraz viac ustarostených kresťanských rodičov, ktorí prikazujú dcéram, aby si brali so sebou šatky na hlavu a keď sa pohybujú v istých viedenských štvrtiach, aby si ich bezpodmienčne dali na hlavu.

Ako domáce Rakúšanky sú tam totiž vystavené masívnemu sexuálnemu obťažovaniu zo strany moslimských azylantov. Keď vyzerajú ako moslimky, tak je také riziko takmer nulové. Ako sociálni pracovníci Jäger a Franz osobne poznajú viacero takých rodičov, ktorí sa o svoje dcéry obávajú.

Mimoriadne nebezpečná v tomto smere je štvrť 15. Wiener Gemeindebezirk. Podľa Franza sa tam, okrem masívneho sexuálneho obťažovania rakúskych žien, dejú priam permanentne aj mikroagresie – ako to on nazýva – voči ženám, ktorými sa migranti pokúšajú získať si ich pozornosť. Robia to však celkom inakšie, ako sú na to Viedenčanky zvyknuté, keď sa im prihovárajú s typickým viedenským šarmom domáci muži. Z týchto cudzích mikro, ale aj makroagresií majú viedenské ženy a dievčatá skutočný strach a obavy.

Viedeň aj v tomto ohľade už zďaleka nie je taká, ako bývala.