Islam čoraz viac preniká do rakúskych škôl a už v nich dominuje

12.03.2018 23:14

Rakúsku trvalo príliš dlho, kým sa o tejto nebezpečnej realite, ktorá ohrozuje kresťanskú kultúru, začalo otvorene hovoriť. Žiaľ, veľmi neskoro. A to, čo sa v tomto smere už udialo, to sa už sotva dá zmeniť. Učitelia a riaditelia majú čoraz väčšie obavy pred silnejúcim vplyvom islamu na rakúsku spoločnosť a pred moslimskými žiakmi.

Učiteľka Susanne Wiesinger, ktorá vyučuje už 25 rokov na viedenských školách, prezradila pre internetovú platformu Addendum, že vo Viedni je už teraz každý druhý žiak z rodiny migrantov a že vie aj o takých triedach, kde je 25 žiakov a z toho 21 je potrebné najprv integrovať. To je ale absolútne nemožné.

Na školách je množstvo konfliktov medzi žiakmi, ktoré sú podmienené religiózne. Kým politici (najmä SPÖ a Zelení) ešte donedávna hovorili len o výnimočných prípadoch (až nový kancelár Kurz začal menovať veci pravým menom), tak učitelia už dlhšie varujú pred hroziacom kolapsom celého školského systému v Rakúsku.

Veľká časť z nich má pocity bezmocnosti, lebo školské úrady sa o tieto problémy nestarali a ani nechceli o nich vedieť, tak akoby vôbec neexistovali. S. Wiesinger sa teraz obracia na verejnosť a vysiela tak zúfalý výkrik o pomoc.

Poukazuje dôrazne na to, že takmer nie je možné preniknúť do myslenia a cítenia moslimských žiakov. Rozdiel medzi ich moslimským svetom doma a svetom rakúskej kresťanskej kultúry je obrovský a učitelia nedokážu vybudovať medzi nimi mosty.

Má bohaté skúsensoti s tým, že pre nich je najdôležitejšie na svete byť dobrým moslimom a všetko, čo je mimo islamu, je pre nich nehodné a nevhodné. Ak aj dosiahne u niektorých ich rozum, tak ich srdcia nedokáže dosiahnuť ničím – tam je len islam a šária.

Na rakúskych školách sa vyvíja niečo čo je veľmi škodlivé pre celú spoločnosť.

Výpovede učiteľky podporuje aj v Rakúsku dobre známy Christian Klar, riaditeľ Franz-Jonas-Europaschule  a hovorí, že v triedach doslova zúri boj medzi kresťanskou a moslimskou kultúrou (niečo také sa napr. v Nemecku celkom zamlčiava, hoci aj tam je tento problém veľmi akútny). Pre Klara je veľmi povážlivé aj vyučovanie islamu na rakúskych školách, lebo to ešte viac zhoršuje integráciu moslimských žiakov.

Klar sa dožaduje aj zákazu nosenia šatiek moslimskými žiačkami. Jeho presvedčenie, že vyučovanie islamu na viedenských školách je zároveň torpédovaním integrácie zdieľa aj istý tolerantný moslim z Iraku, ktorý nechce byť menovaný a ktorého synovia sú žiakmi vo Viedni. Obviňuje učiteľov islamu na školách vo Viedni a hovorí, že pod rúškom religióznej výučby vštepujú svojím zverencom do hláv politický islam.

Tvrdí, že len vo Viedni ich je okolo 30 000.

Boj kultúr na pôde Európy už dávno začal – aj keď to politici ako Merkel všemožne popierajú – a islam je na víťaznom ťažení. Má veľmi slabého kontrahenta.